Egyezségem van a faktoringgal

Ági és Tibor szorgos vállalkozók voltak egy dunántúli kisvárosban az ezredforduló után. A jó jövedelmük alapján fel tudtak venni lakáskölcsönt, gépjárműhitelt és a mindennapokban hitelkártyával vásároltak. Majd jött a 2008-as sokk - először a forgalom csökkent, melyet úgy reagálták le, hogy Ági a vállalkozáson kívül helyezkedett el. Hogy fenntartsák az üzletet és pótolni tudják a törlesztéseket újabb kölcsönöket vettek fel. Végül be kellett zárniuk a vállalkozást és Ági is elvesztette a munkaját. Minden összedőlt. Ági viszonylag hamar kapott új munkát, kisebb fizetésért, Tibor hosszabb leállásra kényszerült. 2014 körül tudtak újrakezdeni, Tibor is kapott munkát és Ági is tudott másodállást vállalni.

purse 3548021 1920

A Hitel-S Programhoz 2013-ban fordultak, miután egy „adósságrendezési tanácsadó” újabb két kölcsön elintézése után többé nem volt elérhető. Munkatársaink nem tudtak varázsolni, viszont közös munkával minden tartozására fizetési egyezséget sikerült kötni.

2020-ban újra megkerestek minket: „Méltányossági fizetési egyezségem van a követeléskezelővel, ugye nem mondják fel, ha most nem tudok fizetni?”.

Ezekre a kérdések csak azt tudjuk mondani, hogy az eddigi rendelkezések nem érintik az ilyen ügyleteket. Ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának mit tenni.

Az MNB 2019 tavaszán ajánlást - A Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú ajánlása a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről - adott ki a követeléskezelésről.

Az ajánlásból, az aktuális helyzetre vonatkozóan általunk fontosnak tartott elemet emelünk ki.

Az ajánlás kiemelt célja az együttműködés erősítése a követeléskezelő (ideértve az eredeti hitelező pénzügyi szolgáltatót, a megbízásból eljáró szervezeteket és személyeket és az engedményes szervezeteket is) és az adósok között.

Az ajánlás alapelvei közül kiemelnénk a szükséges információ szolgáltatásának elvét. Ez most különösen fontos, hiszen a veszélyhelyzet idején erős nyomás alatt kell meghozni számos döntést. Ezekhez nélkülözhetetlen a jó információ.
Az ajánlás külön rendelkezik arról, hogy az adós kérésére – a rendszeresen elvárt tájékoztatások mellett – évente egyszer ingyenesen is meg kell küldeni  – "a kérelem átvételétől vagy a kérés adós általi jelzésétől számított 30 napon belül – tájékoztatást nyújt a követeléskezelési folyamat állásáról, így különösen a lehetséges követeléskezelési lépésekről, valamint a követelés aktuális összegéről és a tájékoztatásokban megküldött összegek alapjául szolgáló analitikus kimutatásról. A követeléskezelő az adós kérésére rendelkezésre bocsátja a követelés alapjául szolgáló szerződés másolatát (ideértve a vonatkozó hirdetmények és kondíciós listák adós kérésének megfelelő tartalmú kivonatát vagy a teljes dokumentum másolatát), továbbá a követelés átruházásáról szóló szerződés kivonatát vagy az engedményezésről szóló értesítést, a korábban a IV.2.2. pont szerint megküldött rendszeres tájékoztatások másolatát, illetve mindazon információt és tájékoztatást, amelyek a követelés elévülésének megállapításához szükségesek az adós elévülésre történő hivatkozása esetén."

Ami most Áginak és Tibornak nagyon fontos: az ajánlás részletesen leírja az MNB által jó gyakorlatnak tartott teljesítési egyezségi gyakorlatot.

Kezdjük a végén:  Amennyiben az adós a korábbi megállapodást nem tudja teljesíteni, az MNB elvárja a követeléskezelőtől, hogy megvizsgálja az adós újabb ajánlatát, valamint újabb megállapodás megkötésének lehetőségét. 

Így, ha Ági és Tibor a járványhelyzet hatásai miatt úgy látja, hogy nem fogják tudni teljesíteni az eddigi megállapodásokat, akkor ezt jelezzék a követeléskezelőnek. Az ajánlás alapján a követeléskezelőtől elvárható, hogy ezt vizsgálja meg és azt, hogy milyen új egyezséget tud ajánlani.

Akinek még nincs egyezsége, annak is ajánljuk azt, hogy vegye fel a kapcsolatot a követeléskezelővel és tegyen javaslatot, hogyan tudná teljesíteni a fennálló kötelezettsége megfizetését.
Az ajánlás szerint a követeléskezelőnek 21 napon belül vissza kell jeleznie, hogy elfogadja-e az adós ajánlatát, és ha nem, akkor miért nem. Az együttműködési alapelvnek megfelelően, egy alternatív ajánlatot is meg kell fogalmazni, mindezt úgy, "hogy tájékoztatás akkor alkalmas az annak megkötésére vonatkozó megalapozott döntés elősegítésére, ha az adós abból teljeskörűen megismerheti a rá háruló kötelezettségeket, és ezen keresztül fel tudja mérni, hogy pénzügyi teherviselő képességének megfelel-e az adott megoldás."

Ezek alapján mindenkit arra bíztatunk, hogy keresse elő a követeléskezelők eddigi értesítéseit, az előző teljesítési egyezségeit és számolja át, gondolja végig, hogy mit tud majd folyamatosan teljesíteni és mi az, ahol most módosításra lenne szükség. Majd egyeztessen az adott követeléskezelővel.

És, mint Ági és Tibor, forduljon mindezek előtt a független, ingyenes tanácsadókhoz, akik akár a Hitel-S Programban, akár a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodákban dolgoznak.