Kikapcsolás előtt

Kikapcsolás előtt

 • Fizetéskönnyítési megállapodás:

A felhasználó kérheti – számla esedékessége után 15 napon belül – a döntés szolgáltatónként eltérő lehet, befolyásolja a hátralék összege, a kérelmezővel való korábbi együttműködés/fizetési hajlandóság befolyásolja.

A kedvezmény megadásánál feltétel lehet a kamat megfizetése, a tartozás bizonyos részének egyösszegű azonnali befizetése, és a tartozás rendezése mellett fizetni kell az aktuális számlát.

water 2825771 1920

 • Szociálisan rászoruló védendő fogyasztó a 2. felszólító levél kézhezvétele után 5 napon belül kérhet kedvezményt – részletfizetésre és haladékra:
  • évente egyszer,
  • korábbi kedvezményt rendben teljesítette,
  • a kedvezmény ideje alatt kamatfizetési kötelezettség nincs,
  • haladék max. 30 nap,
  • részletfizetés – időtartamát befolyásolja az előző évi átlagfogyasztás. Pl 1 – 3 havi átlagfogyasztásnak megfelelő tartozás hagyományos óra esetében 5 hónap a részletfizetés, előrefizetős óra esetében 10 hónap,
  • előrefizetős mérő esetén feltöltésből levonás - ha a megállapodás nem működik, 75.000 Ft alatti tartozásnál a feltöltés 25%, feletti összegnél 50% levonása.

A kikapcsolást nem lehet halasztani a fizetéskönnyítés kérelem benyújtásával!

Ha megállapodást nem teljesíti a fogyasztó, a szolgáltató felbontja a megállapodást és kikapcsolja a szolgáltatást.

Vízszolgáltatók esetében, ha 150 méteren belül van közkút, megszüntethetik a szolgáltatást, ha nincs, akkor csökkentik a nyomást.

Kivéve áramszolgáltatás esetén, olyan fogyatékkal élő fogyasztóknál, ahol az egészségét vagy életét veszélyezteti az áram hiánya.

cable 4805387 1920

Kikapcsolás feltételei

Alábbi feltételek együttesen:

 • 60 napot meghaladó fizetési késedelem,
 • eredménytelen egyeztetés – haladék, részletfizetés, stb.,
 • értesítés - szolgáltató mininum 2 alkalommal írásban tájékoztatott – hátralékról, védendő fogyasztói státuszról, egyéb lehetőségekről.

Kikapcsolás helyett a további szolgáltatás köthető előrefizetős mérő használatához. Védendő fogyasztó státuszú családoknál ingyenes. Aki nem jogosult a védendő fogyasztó státuszra, annak ki kell fizetnie a felszerelés költségeit  – ha ellenzik az előrefizetős mérőórát vagy akadályozzák a bekötést, kikapcsolják a szolgáltatást.

Kivéve a vízszolgáltatóknál, az előrefizetős mérőóra nem mentesít a kikapcsolás alól. Előrefizetős mérővel rendelkező háztartásokban a kikapcsolás azt jelenti, hogy feltöltés ellenére is csökkentett nyomáson működik a szolgáltatás.

Kikapcsolási felszólító után – felszólítás tértivevényes levéllel.

A szolgáltatók több napot jelölnek meg, amelyeken a kikapcsolás megtörténhet.

 • Ha a fogyasztó kezdeményezte a védendő fogyasztói státuszba vételét, annak eredményéig szünetel a kikapcsolás.
 • Ha az első megjelölt munkanap előtti nap 15 óráig igazolják – emailben, sms-ben elküldve - a tartozás befizetését, akkor nem kapcsolják ki a szolgáltatást.
 • Lehet kérni előrefizetős mérő felszerelését.

Kikapcsolás után

 • Ha kikapcsolták a szolgáltatást, de a szerződés még nem lett felmondva szolgáltatás szünetelése max 30 nap -a tartozás rendezése után, külön műszaki dokumentumok benyújtása nélkül, visszakapcsolnak. De ki kell fizetni a ki és bekapcsolás díját. E.onnál: 18.039 Ft
 • Ha a hátralékot nem tudja rendezni, de szociálisan rászoruló, kérhet előrefizetős mérőórát.
 • Ha a fogyasztásmérőt elvitték, vagy több, mint egy év telt el a kikapcsolás és szerződés megszűnése óta, akkor új bekötést kell kérvényezni.

Elévülés

 1. december 19-ét követően 3 év,
 2. október 1. és 2018. december 18. között 2 év alatt évülnek el.

 Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik.

 1. október 1-jét megelőzően keletkezett igények elévülésére a Ptk. általános szabályait kell alkalmazni.

purse 3548021 1920