Végrehajtási kisokos 2.

A végrehajtói inkasszóról

A hétköznapokban egyszerűen csak végrehajtói inkasszóként emlegetett kényszerintézkedés sok indulatot és félreértést szül.

Az indulatok forrása a teljes kiszolgáltatottság érzése. Aki a számlájára kapott már hatósági átutalási megbízást (ez a végrehajtó által kiadott inkasszó), azt tapasztalta, hogy hirtelen pénz nélkül maradt és az általa letilthatatlannak vélt jövedelme, családi juttatásai is eltűntek a számlájáról.

forints

Hogy is van ez? A családi pótlékot és a GYES-t is letilthatja a végrehajtó? Tényleg mindent elvihet a bank?

Ahhoz, hogy tisztán, de legalábbis tisztábban lássunk, két dolgot mindenképp tisztáznunk kell.

Az egyik a letiltás. Letiltásra szóló felszólítást a végrehajtó a kifizetők felé tesz - ilyen a munkahely, a nyugdíjfolyósító. Őket a végrehajtó arra szólítja fel, hogy a munkabérünk vagy a nyugdíjunk egy adott részét (33% vagy 50%) a végrehajtó, illetve a végrehajtást kérő felé utalják. Ebben az értelemben a GYET, GYET, családi pótlék valóban nem letiltható, azt az Állam Kincstár teljes összegében átutalja a bankszámlánkra.

A másik az inkasszó teljesítése. A számlavezető pénzintézetnek nincs más teendője, minthogy teljesítse a végrehajtónak ezt a megbízást, feltételek nélkül. Nem kell vizsgálnia, hogy az adott napon a számlaegyenlegünk miből állt össze – munkabér jóváírás, családi pótlék, adójóváírás, tartásdíj, vagy egyéb – hanem, ha a számlánkon van pénz, akkor azt elutalja a megbízásban szereplő összeg erejéig.

purse 3548021 1920

Vannak mentességi szabályok is!

Nem vonható végrehajtás alá a rendelkezésre álló egyenlegből a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összeg és annak négyszerese közötti összeg 50%-a. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 28 500 Ft-nak a számlánkon kell maradnia.  Amennyiben az egyenlegünk ennél magasabb, akkor számolnunk kell. Így, ha a számlánkon 85 000 Ft volt, akkor 28 500 Ft+ (85000 Ft-28500)/2, azaz 56 750 Ft kell, hogy a számlánkon maradjon.

Ha ez nem így történt – és sajnos több ügyfelünk is jelezte, hogy ilyen helyzetbe került - , akkor a törvény rendelkezik arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatónak a mentességnek megfelelő összeget az adósnak meg kell fizetnie. „Ha a pénzforgalmi szolgáltató az adóst megillető, de végrehajtás alá nem vonható mentes pénzösszeget a 79/A. §-ban vagy a 79/D. §-ban foglaltak ellenére kifizeti a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezésére, a pénzforgalmi szolgáltató a mentesnek minősülő összegért felelős az adósnak és köteles azt részére visszatéríteni.”

Ez azt jelenti, hogy bátran reklamálhatunk a számlavezetőnknél, és szólíthatjuk fel a mentességet élvező összeg visszafizetésére!