A magáncsődről röviden

Mi az adósságrendezési eljárás (magáncsőd)?

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény célja, hogy az adós és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítsa az adós fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, túlzottan eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamatának megteremtéséhez.

purse 3548021 1920

 

Milyen feltételei vannak az adósságrendezési eljárásnak?

Azoknak az adósoknak jelenthet segítséget az adósságrendezési eljárás, akiknek

 • van valamennyi vagyonuk,
 • rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
 • a kezdeményezés benyújtásától kezdve képesek fizetni a minimális törlesztőrészletet a főhitelezőnek, ami a zálogjoggal nyilvántartott követelés 7,8%-ának egy tizenketted része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%-a egy tizenketted részének megfelelő havi összeg (ettől az egyezségben el lehet térni),
 • hajlandóak és képesek 5 évig a hitelezőkkel és a Családi Csődvédelmi Szolgálattal együttműködve az adósságrendezés szerinti egyezségnek megfelelően törleszteni a tartozásukat,
 • képesek szoros pénzügyi kontroll mellett élni annak érdekében, hogy az eljárás végeztével mentesüljenek korábbi adósságuk egy meghatározó részének megfizetése alól, mert utána tiszta lappal folytathatják életüket.

A fentiek alapján a minimális törlesztőrészlet azt jelenti, hogy ha a zálogjoggal nyilvántartott követelés összege magasabb mint az ingatlan forgalmi értékének összege, akkor az ingatlan forgalmi értékének összegét kell figyelembe venni, azonban ha a zálogjoggal nyilvántartott követelés összege alacsonyabb mint az ingatlan forgalmi értékének összege akkor a zálogjoggal nyilvántartott követelés összegét kell figyelembe venni.

Milyen általános feltételei vannak az eljárásnak?

 1. október 1. napjától az az adós, adóstárs kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, aki megfelel az Are. tv. 7. és 9. §-a szerinti feltételeknek, és nem esik a 8. § szerinti kizáró okok alá.

Az Are tv. 7. § szerinti legalapvetőbb feltételek:

 • • legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint összegű tartozás,
 • • a tartozások meghaladják az adós és adóstársa adósságrendezésbe vonható vagyonát, de nem haladják meg annak 200%-át (utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós 5 évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is),
 • • a tartozások legalább 80%-a az adós által elismert, vagy nem vitatott,
 • • a tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt esedékességű, ennek mértéke kamatokkal, járulékokkal növelten meghaladja az 500 000 forintot,
 • • a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás vagy olyan hitelviszonyból eredő

tartozás, amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze.

Az eljárás már akkor is kezdeményezhető, ha fizetési késedelemre vagy nemteljesítésre hivatkozással a hitelezők egyike sem mondta még fel, illetve még nem tette lejárttá a hitelszerződést!

honlap

 Az eljárás még akkor is kezdeményezhető, ha a hitelező nemfizetés vagy fizetési késedelem miatt

 • • a szerződést már felmondta vagy lejárttá tette,
 • megindította a követelésérvényesítési eljárást (pl.: fizetési meghagyás, végrehajtás, zálogtárgy értékesítés)
 • • a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás alatt áll, vagy a zálogtárgy értékesítése folyamatban van.

Mely természetes személyek vehetnek részt az eljárásban?

 • magánszemélyek,
 • egyéni vállalkozók,
 • őstermelők.

Az adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást és csak egy adósságrendezési eljárásban vehetnek részt.

Hogyan kezdeményezhető az eljárás?

A kezdeményezés valamennyi mellékletével együtt itt tölthető le
A kezdeményezés csak ezen a formanyomtatványon nyújtható be a főhitelező pénzügyi intézményhez.

 laptop 3196481 1920

Fontos!

Amennyiben az adós az Are. törvényben írt kötelezettségeit elmulasztja, akkor kiesik az eljárásból, a bíróságon kívüli adósságrendezés lehetőségét elveszíti, és 10 évig nem indíthat újabb adósságrendezési eljárást.

További információk a www.csodvedelem.gov.hu honlapon találhatóak.