A moratórium új szabályai 2021.

A veszélyhelyzet miatt 2020 márciusában meghirdetett fizetési moratórium 2020. december 31-én lejár. 2021. január 1-jén új szabály lép életbe: a hitelfelmondási tilalom és a kiemelt társadalmi csoportokra vonatkozó fizetési moratórium.

Hitelfelmondási tilalom

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint  a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény 2021. június 30. napjáig, felmondási tilalmat vezetett be a 2020. március 18. napján fennálló és ezen időpontig folyósított lakossági és vállalkozói kölcsönszerződésekre, illetve pénzügyi lízingszerződésekre, azon vállalkozások és fogyasztók részére, akik fizetési kötelezettségüknek nem képesek eleget tenni, de nem jogosultak a 2021. január 1. és 2021. június 30. között érvényben lévő fizetési moratórium igénybevételére.

business 861327 1920
2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig tartó fizetési moratórium

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény szerint a kölcsön vagy pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségére, fizetési haladékot kap 2021. június 30. napjáig.

A szabályozás szerint 2021. január 1. és 2021. június 30. között azok az ügyfelek (adósok/adóstársak) élhetnek a fizetési moratórium lehetőségével, akik 2021. január 1-jén vagy 2021. január 1. és június 30. között megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:

- munkanélküli,
- gyermeket váró vagy gyermeket nevelő szülőnek minősül,
- nyugdíjas,
- közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve ilyen jogviszonyt létesít.

Adóstársak esetén elégséges, ha csak az egyik adóstárs tartozik a fenti kategóriák valamelyikébe.

A kiemelt társadalmi csoportok részletes feltételeit a 2020. évi CVII. törvény 6. §-a tartalmazza.

A vonatkozó jogszabály értelmében, a fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamatot és esetleges díjakat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező, részletekben megfizetendő kamat és díjak együttes összege, nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

forints

Akinek 2020. december 31-én véget ér a törlesztési moratórium, két megoldás közül választhat

Amennyiben Ön élt a fizetési moratórium nyújtotta lehetőséggel

  • a fennálló tőketartozását illetően előtörlesztést kíván kezdeményezni, úgy a fizetési moratórium igénybevételének kezdete és a résztörlesztés értéknapja közötti időszakban felszámított valamennyi kamat és díj kötelezettség arányos része, egy összegben kerül felszámításra és megfizetésre,
  • az eredeti szerződés feltételei mellett folytatja a tartozás törlesztését,
  • és 2021. január 1-jétől nem tartozik a kiemelt csoportok tagjai közé, akkor a hitelfelmondási tilalom alatt 2021. június 31-ig van lehetősége megállapodni a hitelezővel a szerződés módosításáról.

Amennyiben Ön nem élt a fizetési moratórium lehetőségével és a törlesztőrészleteit a szerződés szerinti esedékességig rendben megfizette, akkor az Ön szerződése az eredeti fizetési ütemezéssel folytatódik tovább.