Változik a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szekszárdi irodájának nyitvatartása

Tisztelt Ügyfeleink, kedves Érdeklődők!

2020. szeptember 9-től változik a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szekszárdi irodájának szerdai nyitvatartása. Egyéb időpontokban a nyitvatartás nem változik:

kedd 9:00-15:00

szerda 8:00-14:00

csütörtök: 9:00-15:00

 

 

 

A magáncsődről röviden

Mi az adósságrendezési eljárás (magáncsőd)?

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény célja, hogy az adós és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítsa az adós fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, túlzottan eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamatának megteremtéséhez.

purse 3548021 1920

 

Milyen feltételei vannak az adósságrendezési eljárásnak?

Azoknak az adósoknak jelenthet segítséget az adósságrendezési eljárás, akiknek

 • van valamennyi vagyonuk,
 • rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
 • a kezdeményezés benyújtásától kezdve képesek fizetni a minimális törlesztőrészletet a főhitelezőnek, ami a zálogjoggal nyilvántartott követelés 7,8%-ának egy tizenketted része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%-a egy tizenketted részének megfelelő havi összeg (ettől az egyezségben el lehet térni),
 • hajlandóak és képesek 5 évig a hitelezőkkel és a Családi Csődvédelmi Szolgálattal együttműködve az adósságrendezés szerinti egyezségnek megfelelően törleszteni a tartozásukat,
 • képesek szoros pénzügyi kontroll mellett élni annak érdekében, hogy az eljárás végeztével mentesüljenek korábbi adósságuk egy meghatározó részének megfizetése alól, mert utána tiszta lappal folytathatják életüket.

A fentiek alapján a minimális törlesztőrészlet azt jelenti, hogy ha a zálogjoggal nyilvántartott követelés összege magasabb mint az ingatlan forgalmi értékének összege, akkor az ingatlan forgalmi értékének összegét kell figyelembe venni, azonban ha a zálogjoggal nyilvántartott követelés összege alacsonyabb mint az ingatlan forgalmi értékének összege akkor a zálogjoggal nyilvántartott követelés összegét kell figyelembe venni.

Milyen általános feltételei vannak az eljárásnak?

 1. október 1. napjától az az adós, adóstárs kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, aki megfelel az Are. tv. 7. és 9. §-a szerinti feltételeknek, és nem esik a 8. § szerinti kizáró okok alá.

Az Are tv. 7. § szerinti legalapvetőbb feltételek:

 • • legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint összegű tartozás,
 • • a tartozások meghaladják az adós és adóstársa adósságrendezésbe vonható vagyonát, de nem haladják meg annak 200%-át (utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós 5 évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is),
 • • a tartozások legalább 80%-a az adós által elismert, vagy nem vitatott,
 • • a tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt esedékességű, ennek mértéke kamatokkal, járulékokkal növelten meghaladja az 500 000 forintot,
 • • a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás vagy olyan hitelviszonyból eredő

tartozás, amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze.

Az eljárás már akkor is kezdeményezhető, ha fizetési késedelemre vagy nemteljesítésre hivatkozással a hitelezők egyike sem mondta még fel, illetve még nem tette lejárttá a hitelszerződést!

honlap

 Az eljárás még akkor is kezdeményezhető, ha a hitelező nemfizetés vagy fizetési késedelem miatt

 • • a szerződést már felmondta vagy lejárttá tette,
 • megindította a követelésérvényesítési eljárást (pl.: fizetési meghagyás, végrehajtás, zálogtárgy értékesítés)
 • • a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás alatt áll, vagy a zálogtárgy értékesítése folyamatban van.

Mely természetes személyek vehetnek részt az eljárásban?

 • magánszemélyek,
 • egyéni vállalkozók,
 • őstermelők.

Az adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást és csak egy adósságrendezési eljárásban vehetnek részt.

Hogyan kezdeményezhető az eljárás?

A kezdeményezés valamennyi mellékletével együtt itt tölthető le
A kezdeményezés csak ezen a formanyomtatványon nyújtható be a főhitelező pénzügyi intézményhez.

 laptop 3196481 1920

Fontos!

Amennyiben az adós az Are. törvényben írt kötelezettségeit elmulasztja, akkor kiesik az eljárásból, a bíróságon kívüli adósságrendezés lehetőségét elveszíti, és 10 évig nem indíthat újabb adósságrendezési eljárást.

További információk a www.csodvedelem.gov.hu honlapon találhatóak.

Módosul a A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szekszárdi irodájának nyitvatartása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szekszárdi Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda, az előre meghirdetett nyitvatartási rendtől eltérően, 2020. augusztus 12-én, szerdán zárva tart, és 2020. augusztus 14-én, pénteken 9:00 - 15:00 óra között fogadja az érdeklődő ügyfeleket.

Megértésüket köszönjük!

Egészségügyi veszélyhelyzet Veszprémben

Veszprém megyében – tekintettel az itt működő nagyszámú gép- és autóipari beszállítást végző vállalkozásra - az átlagnál feltehetően nagyobb mértékben jelentkeztek a veszélyhelyzettel kapcsolatos negatív hatások, a megye egyik legnagyobb munkáltatója (MTD Kft.) éppen ebben az időszakban jelentette be az üzem teljes és végleges leállítását.

A munkahely elvesztésétől való félelem, a rendkívül magasnak érzékelt inflációs nyomás, ami – ügyfeleink megélése szerint - a megtakarításokat és a fizetések vásárlóerejét is nagyon rövid időn belül drasztikusan csökkentette, egy rendkívül kiélezett élethelyzetet eredményezett sokak számára.

Ezek között az elnehezült körülmények között a szakmai támogatás mellett nagyon jelentős szerepet kapott az új élethelyzethez adott életviteli tanácsadás. Gyakran az egyébként egyszerű és érthető intézkedésekhez (pl. fizetési moratórium) is általános megerősítést igényeltek az ügyfeleink egy számukra függetlennek és megbízhatónak ítélt szakmai fórumtól, vagyis tanácsadó irodáinktól.

Ebben a kiélezett vagy annak megélt helyzetben az ügyfelek nagyobb odafigyeléssel fordultak korábbi ügyeik felé is, így nagy számban voltak megkereséseink már évek óta folyamatban lévő követeléskezelési és végrehajtási ügyekben is.

 

PNTI logo rgb

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat veszprémi irodájának kihelyezett tanácsadása Devecserben és Nagyesztergáron

Tisztelt Ügyfeleink, kedves Érdeklődők!

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat veszprémi irodájának munkatársai az alábbi időpontban és helyszínen várják Önöket:

Máltai Projektiroda

8460 Devecser, Damjanich u. 7.

 1. augusztus 3. (hétfő) 9:00-15:00

illetve

Polgármesteri Hivatal

8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.

 1. augusztus 4. (kedd) 9:00-15:00