E-önkormányzati portál

A koronavírus megelőzése érdekében az önkormányzatok nagy része átmenetileg megszűntette személyes ügyfélfogadását. Önkormányzati ügyink elintézéshez szinte az egyetlen megoldás az E-önkormányzat portál használata. Azt, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a portál és hogy hogyan indítható el az ügyintézés, az alábbiakból megtudhatjuk.

student 849822 1920

Az E-önkormányzat portálon az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések természetes- és jogi személyei indíthatják el elektronikus ügyintézésüket. A portál bárki számára elérhető, azonban bizonyos funkcióinak használatához bejelentkezés szükséges.

A portál elérhet a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linken vagy a települések hivatalos honlapjának nyitóoldalán is.

Milyen funkciók vehetők igénybe bejelentkezés nélkül?

Az E-önkormányzat portálba való bejelentkezés nélkül használhatjuk az Önkormányzat kereső funkciót, ahol megkereshetjük azt a települést, ahol ügyeinket intézni kívánjuk.

Továbbá az Ügyindítás menüpont alatt bejelentkezés nélkül letölthetjük az adott ügy elintézéshez szükséges űrlapot, amelyet kitöltés után postázhatunk az önkormányzat részére.

 sackcloth 1280529 1920

Milyen bejelentkezéshez kötött, online funkciók vehetők igénybe?

Az Ügyindítás menüpont alatt megkereshetjük az adott ügy elintézéshez szükséges űrlapot, amelyet kitöltés után azonnal el is küldhetünk a választott önkormányzat részére elektronikusan.

A Mentett űrlapok menüpontban azokat az űrlapokat találhatjuk meg, amelyek még beküldés előtt állnak.

Az Ügykövetés menüpontban megtalálhatjuk azokat az ügyeinket, amelyek már beküldésre kerültek a választott önkormányzathoz és ügyintézés alatt állnak. Továbbá itt tájékozódhatunk ügyeink státuszáról is.

Az Adóegyenleg-lekérdezés menüpontban magán személyként és az általunk képviselt jogi személyként is lekérdezhetjük adóegyenlegünket. A befizetett adóhoz az Adóbevallási információk menüpontban az adóbevallásunkat is megtekinthetjük.

A Saját önkormányzatok menüpont alatt megváltoztathatjuk az alapértelemzett települést, ahol ügyeinket intézni kívánjuk, külön regisztráció nélkül.

purse 1478852 1920

Milyen feltételei vannak az E-önkormányzat portálra való regisztrációnak?

A regisztrációhoz bizonyos feltételeknek kell teljesülni. Az online ügyintézést igénybe kívánó személynek rendelkeznie kell Ügyfélkapuval, vagy E-személyivel és az ahhoz szükséges kártyaolvasóval, vagy részleges kódú telefonos regisztrációval.

Továbbá a felhasználónak értesítési tárhellyel is rendelkeznie kell, valamint teljesülnie kell annak a feltételnek is, hogy az Elektronikus ügyintézés nem lehet tiltott a Rendelkezési Nyilvántartásban.

Hogyan tudok regisztrálni az E-önkormányzat portálra?

Először az E-önkormányzat portál Bejelentkezés gombjára kell kattintani, amely átirányít a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületre. Innen az ügyfélkapus regisztrációs, vagy a részleges kódú telefonos azonosítást vagy az e-személyazonosító igazolvánnyal történő azonosítást követően léphetünk tovább. Azonosítás után máris a felületen találhatjuk magunkat, ahol az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadása után máris használhatjuk a portált. 

Az E-önkormányzat portál használatáról további hasznos információk találhatók a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalon.

Kikapcsolás előtt

Kikapcsolás előtt

 • Fizetéskönnyítési megállapodás:

A felhasználó kérheti – számla esedékessége után 15 napon belül – a döntés szolgáltatónként eltérő lehet, befolyásolja a hátralék összege, a kérelmezővel való korábbi együttműködés/fizetési hajlandóság befolyásolja.

A kedvezmény megadásánál feltétel lehet a kamat megfizetése, a tartozás bizonyos részének egyösszegű azonnali befizetése, és a tartozás rendezése mellett fizetni kell az aktuális számlát.

water 2825771 1920

 • Szociálisan rászoruló védendő fogyasztó a 2. felszólító levél kézhezvétele után 5 napon belül kérhet kedvezményt – részletfizetésre és haladékra:
  • évente egyszer,
  • korábbi kedvezményt rendben teljesítette,
  • a kedvezmény ideje alatt kamatfizetési kötelezettség nincs,
  • haladék max. 30 nap,
  • részletfizetés – időtartamát befolyásolja az előző évi átlagfogyasztás. Pl 1 – 3 havi átlagfogyasztásnak megfelelő tartozás hagyományos óra esetében 5 hónap a részletfizetés, előrefizetős óra esetében 10 hónap,
  • előrefizetős mérő esetén feltöltésből levonás - ha a megállapodás nem működik, 75.000 Ft alatti tartozásnál a feltöltés 25%, feletti összegnél 50% levonása.

A kikapcsolást nem lehet halasztani a fizetéskönnyítés kérelem benyújtásával!

Ha megállapodást nem teljesíti a fogyasztó, a szolgáltató felbontja a megállapodást és kikapcsolja a szolgáltatást.

Vízszolgáltatók esetében, ha 150 méteren belül van közkút, megszüntethetik a szolgáltatást, ha nincs, akkor csökkentik a nyomást.

Kivéve áramszolgáltatás esetén, olyan fogyatékkal élő fogyasztóknál, ahol az egészségét vagy életét veszélyezteti az áram hiánya.

cable 4805387 1920

Kikapcsolás feltételei

Alábbi feltételek együttesen:

 • 60 napot meghaladó fizetési késedelem,
 • eredménytelen egyeztetés – haladék, részletfizetés, stb.,
 • értesítés - szolgáltató mininum 2 alkalommal írásban tájékoztatott – hátralékról, védendő fogyasztói státuszról, egyéb lehetőségekről.

Kikapcsolás helyett a további szolgáltatás köthető előrefizetős mérő használatához. Védendő fogyasztó státuszú családoknál ingyenes. Aki nem jogosult a védendő fogyasztó státuszra, annak ki kell fizetnie a felszerelés költségeit  – ha ellenzik az előrefizetős mérőórát vagy akadályozzák a bekötést, kikapcsolják a szolgáltatást.

Kivéve a vízszolgáltatóknál, az előrefizetős mérőóra nem mentesít a kikapcsolás alól. Előrefizetős mérővel rendelkező háztartásokban a kikapcsolás azt jelenti, hogy feltöltés ellenére is csökkentett nyomáson működik a szolgáltatás.

Kikapcsolási felszólító után – felszólítás tértivevényes levéllel.

A szolgáltatók több napot jelölnek meg, amelyeken a kikapcsolás megtörténhet.

 • Ha a fogyasztó kezdeményezte a védendő fogyasztói státuszba vételét, annak eredményéig szünetel a kikapcsolás.
 • Ha az első megjelölt munkanap előtti nap 15 óráig igazolják – emailben, sms-ben elküldve - a tartozás befizetését, akkor nem kapcsolják ki a szolgáltatást.
 • Lehet kérni előrefizetős mérő felszerelését.

Kikapcsolás után

 • Ha kikapcsolták a szolgáltatást, de a szerződés még nem lett felmondva szolgáltatás szünetelése max 30 nap -a tartozás rendezése után, külön műszaki dokumentumok benyújtása nélkül, visszakapcsolnak. De ki kell fizetni a ki és bekapcsolás díját. E.onnál: 18.039 Ft
 • Ha a hátralékot nem tudja rendezni, de szociálisan rászoruló, kérhet előrefizetős mérőórát.
 • Ha a fogyasztásmérőt elvitték, vagy több, mint egy év telt el a kikapcsolás és szerződés megszűnése óta, akkor új bekötést kell kérvényezni.

Elévülés

 1. december 19-ét követően 3 év,
 2. október 1. és 2018. december 18. között 2 év alatt évülnek el.

 Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik.

 1. október 1-jét megelőzően keletkezett igények elévülésére a Ptk. általános szabályait kell alkalmazni.

purse 3548021 1920

Egyéni vállalkozás szüneteltetése

A koronavírus terjedésével, nap mint nap új korlátozó intézkedéseket vezetnek be, a munkalehetőségek beszűkülnek, ami nem csak a munkavállalókat érinti, hanem egyes kisvállalkozások is munka és bevétel nélkül maradhatnak.

A kialakult veszélyhelyzet miatt sok egyéni vállalkozó fontolgatja, hogy szünetelteti (esetleg megszűnteti) a tevékenységét.

cavitacion 2894851 1920

A vonatkozó jogszabályok szerint az egyéni vállalkozó minimum 30 napra, legfeljebb 2 évig szüneteltetheti vállalkozását (ha nincs munkavállalója). Megszűntetni nem biztos, hogy érdemes, mert csak két év múlva lehet újra KATA-s vállalkozó.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni – elektronikus úton – a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál.

Szünetelés ideje alatt a KATA-s egyéni vállalkozó mentesül a KATA fizetése alól, de, ha főállásban végezte a tevékenységét, akkor megszűnik az egészségügyi ellátásra való jogosultsága. Ebben az esetben egyészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, melynek összege 2020. január 1-jétől havi 7710 forint (napi 257 Ft.). A járulék fizetése kötelező, a jelenlegi szabályok szerint háromhavi tartozást követően érvénytelenítik az adós taj-számát, így a nem fizetők nem juthatnak térítésmentesen közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz, támogatott gyógyszerhez, kivéve a sürgősségi ellátást.

architect 1080589 1920

Figyelembe kell venni azt is, hogy ha hónap közben szünetelteti a KATA-s vállalkozó a tevékenységét, akkor arra a hónapra még meg kell fizetnie a tételes adót, így arra a hónapra nem szünetel a biztosítása sem (ellentétben a SZJA törvény szerinti adózást választó egyéni vállalkozóval, akinek a szüneteltetés időpontjától nem lesz biztosítása).

A KATA törvény tételesen felsorolja fel azokat az élethelyzeteket (pl. a vállalkozás szüneteltetése, vagy táppénz), amelyek, ha a hónap egészében fennállnak, akkor az adott hónapra nem kell a tételes adót megfizetni. A szüneteltetés esetét kivéve, nem kell megfizetni az adót azokra a hónapokra sem, amelyekben a fenti élethelyzet megszűnik, feltéve, ha ez az állapot legalább 30 napig fennállt. Ha a szüneteltetés vége hóközben történik, akkor a tört hónapra ugyanúgy meg kell fizetni az adót, így ezekben a hónapokban a biztosítása sem szünetel. A vállalkozónak azokra a hónapokra, amelyekben teljes egészében szünetelteti a tevékenységét egyészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Táppénzben a főállású KATA adózó egyéni vállalkozók is részesülhetnek a tételes adó megfizetése alapján.

adult 3182384 1920

Figyelni kell arra is, hogy amennyiben az adott hónapban mentesül a vállalkozó a KATA adó alól, akkor a KATA kerete is csökken.

Szüneteltetés bejelentésére is érdemes szakember (könyvelő, tanácsadó) segítségét igénybe venni, ami szintén megnöveli a költségeket.

Érdemes tehát átgondolni, hogy célszerű-e a tevékenység szüneteltetését kis időre felfüggeszteni.

Online számlafizetés

Mindenki számára fontos kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben, hogyan tudja befizetni a számláit vagy feltölteni az előrefizetős mérőórát. Tudjuk, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében határozatlan ideig olyan korlátozásokat vezettek be, amely a számla befizetést nehezíti:

 • ügyfélszolálatok zárva tartanak,
 • számos posta korlátozott számban engedi be az ügyfeleket, így jelentősen növekedett a várakozási idő,
 • a feltöltőhelyek közül, az élelmiszerboltok és benzinkutak kivételével, minden helyszínen korlátozott nyitvatartási időben látogathatóak, pl.: az újságosok csak 15.00 óráig tarthatnak nyitva.

iphone 410311 12801

Az említett korlátozások és személyes kapcsolatok elkerülésére nyúlt lehetőséget az online befizetés és az e-számla is.

Aki rendelkezik bankszámla számmal és mellé internetbankos hozzáféréssel, annak a saját bankja online felületén is van lehetősége csekk befizetésre és átutalásra is.

email 4284157 1280

A csekkbefizetés menüpont alatt a „sárga csekk” utalására van lehetőség, a csekken szereplő adatokat kell begépelni az online csekk mezőibe. Vannak olyan internetbankok, ahol biztosítanak felületet a közüzemi számlák kezelésére, azok fizetésének megtervezésére és követésére.

Ha a számlát azonnal szeretné teljesíteni az internetbankos felületen, akkor a belföldi forint átutalás menüpont alatt a szintén a számlán szereplő adatok megadásával erre is van lehetőség.

Online ügyfélszolgálattal már szinte mindegyik szolgáltató rendelkezik. A szolgáltató honlapján szükséges regisztrálni, majd rögzíteni a szerződés adatait, amely után szinte bármilyen szerződéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyet el lehet intézni. A lehetőségek között szerepel, hogy bankkártyával itt is kifizethető a számla. Illetve bárki válthat e- számlára is, amellyel online érkezik és rendezhető a számla – átutalással, beszedési megbízással - azok visszanézhetőek, és kérhető értesítés a befizetés esedékességéről is.

Az E.On és az Elmű-Émász online ügyfélszolgálatán előrefizetős vásárlás vagy feltöltés is található, ahol bankkártyás fizetéssel feltöltő kód vásárolható az előrefizetős mérőórákhoz.

   paper 3249924 1920
 

Az álláskeresési járadék

Bárkivel előfordulhat, hogy valamilyen okból kifolyólag munkanélkülivé válik. Az álláskeresés időszaka egy hosszú és rendkívül nehéz folyamattá is válhat, amely során valamiből el kell tartanunk magunkat és családunkat. Esetleges megtakarításainkon kívül nagy segítséget nyújthat az álláskeresési járadék, amelyről a legfontosabb információk az alábbiakban olvashatók.

Ki jogosult álláskeresési járadékra?

Az ellátásra jogosult az a személy, aki álláskereső, de az illetékes állami foglalkoztatási szerv nem tudott számára munkát ajánlani, folyamatosan munkát keres és az álláskeresést megelőző három éven belül minimum 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik.

broke 4765739 1920

Milyen jogviszonyokból tevődhet össze a jogosultsági idő?

A jogosultsági idő származhat munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyból feltéve, ha ezekben a jogviszonyokban az álláskereső eleget tett járulékfizetési kötelezettségének.

A jogosultság időtartamába nem számítható bele az az időtartam, amely alatt az álláskereső előzetesen álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült.

Hogyan számítható ki az álláskeresési járadék folyósításának időtartama és összege?

Az álláskeresővé válást megelőző három évben megszerzett minden 10 nap jogosító idő 1 nap járadékfolyósítási időt jelent. Az álláskeresési járadék folyósításának maximális időtartama 90 nap.

Az álláskeresési járadék összege, az ellátás igénylését megelőző 4 naptári negyedévben megszerzett átlagos bruttó fizetés 60 %-a, azonban ez az összeg nem lehet nagyobb a mindenkori legkisebb minimálbér napi összegénél, azaz 5366 Ft-nál.

Hogyan igényelhető az álláskeresési járadék?

Először az álláskeresői nyilvántartásba vételt kell kezdeményezni, a lakóhely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál, majd a nyilvántartásba vétel után – amennyiben a jogosultság fennáll – az álláskeresési járadék iránti kérelem is ott nyújtható be. Ez a folyamat elektronikusan, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felületén is elindítható.

Milyen dokumentumok szükségesek az igénylés elindításához?

 Regisztrált álláskeresői nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok:

 • Személyi igazolvány
 • TAJ kártya
 • Adó igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok

Álláskeresési járadék megállapításához szükséges dokumentumok:

 • OEP igazolvány (rózsaszín kiskönyv)
 • Igazolás vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, amennyiben az álláskereső korábban vállalkozóként dolgozott
 • Tartozásigazolás
 • Jövedelemadó adatlap
 • Igazolólap az álláskeresési járadék és segély megállapításához
 • Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségről
 • Bankszámlaszám

Az OEP igazolványt, a tartozásigazolást, a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségről szóló adatlapot, a jövedelemadó adatlapot és az álláskeresési járadék megállapításához szükséges igazolást a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató köteles átadnia a munkavállaló számára.

laptop 3196481 1920

Hogyan igényelhető álláskeresési ellátás külföldi munkavállalás után?

A külföldi tartózkodás ideje alatt az adott ország foglalkoztatási szervével szükséges felvenni a kapcsolatot, ahol a munkaviszony megszűnésével összefüggő igazolások benyújtásával kell igényelni az E301, U1 vagy U002 illetve az U004 számú nyomtatványokat. Hazaérkezés után az álláskeresőnek – a fent leírt dokumentumokon kívül – ezekkel a nyomtatványokkal kell kérnie a lakóhely szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál az álláskeresői nyilvántartásba való felvételt, majd az álláskeresési járadék megállapítását.

Fizetnem kell e társadalombiztosítási hozzájárulást az álláskeresési járadék folyósításának időtartama alatt?

Az álláskeresési járadék folyósítása alatt a járadékból a társadalombiztosítási járadék összege levonásra kerül, így az álláskeresőnek nem keletkezik ilyen jellegű fizetési kötelezettsége.

Mi a teendő, ha az álláskeresési járadék folyósítása alatt az álláskereső munkát talál?

Az álláskereső köteles jeleznie a lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya felé, ha a járadék folyósítása alatt sikerült elhelyezkednie. Amennyiben az álláskeresési járadék folyósításának idejét még az álláskereső nem merítette ki, úgy a még fennmaradó időszakra járó álláskeresési járadék összegére az álláskereső jogosult, ha legalább napi négy óra munkaidejű határozatlan időtartamú jogviszonyt létesít.