Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Akinek 2020.04.06. után lejár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye, annak nem szükséges új kérelmet beadnia mindaddig, amíg a vészhelyzet tart, mert az érvényes marad a veszélyhelyzet megszűnése hónapját követő második hónap végéig. A kérelmek benyújtására, a vészhelyzet megszűnése napjától számított 2 hónapon belül lesz lehetőség. Új kérelem benyújtása továbbra is lehetséges.

A Kormány által kiadott, a veszélyhelyzet során teendő egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV.5) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a Vr. hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.”

lifestyle 3238401 1920

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

- évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (2020-ban alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);

- a gyermek tartására is köteles és nyugellátásban vagy a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében részesülő családba fogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, továbbá emellett évente kétszer, augusztus és november hónapban pótlék (2020-ban alkalmanként 8 400 Ft);

- általános iskolás gyermekek esetében ingyenes étkezés;

- középiskolás gyermekeknél – 9. évfolyam fölött is – ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzájárulás;

- felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;

- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának egyik alapfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek, ill. tanulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási törvény alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefizetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített a részére járó rendszeres szociális ösztöndíj legalacsonyabb összege;

- a fiatalok életkezdési támogatása és a Babakötvény tekintetében további kedvezmények: a minden újszülöttnek járó 42 500 Ft-on túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44 600 Ft. A Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %-ának megfelelő, de maximum 12 000 Ft összegű támogatás kerül jóváírásra;

- szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

 • hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja,
 • rajtuk kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Ezen felül az E.ON-nál szociálisan rászoruló ügyfélnek minősül az, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezik, védendő fogyasztó lesz, így részletfizetést vagy fizetési haladékot kaphat, illetve előrefizetős mérőórát.

Végrehajtási kisokos 2.

A végrehajtói inkasszóról

A hétköznapokban egyszerűen csak végrehajtói inkasszóként emlegetett kényszerintézkedés sok indulatot és félreértést szül.

Az indulatok forrása a teljes kiszolgáltatottság érzése. Aki a számlájára kapott már hatósági átutalási megbízást (ez a végrehajtó által kiadott inkasszó), azt tapasztalta, hogy hirtelen pénz nélkül maradt és az általa letilthatatlannak vélt jövedelme, családi juttatásai is eltűntek a számlájáról.

forints

Hogy is van ez? A családi pótlékot és a GYES-t is letilthatja a végrehajtó? Tényleg mindent elvihet a bank?

Ahhoz, hogy tisztán, de legalábbis tisztábban lássunk, két dolgot mindenképp tisztáznunk kell.

Az egyik a letiltás. Letiltásra szóló felszólítást a végrehajtó a kifizetők felé tesz - ilyen a munkahely, a nyugdíjfolyósító. Őket a végrehajtó arra szólítja fel, hogy a munkabérünk vagy a nyugdíjunk egy adott részét (33% vagy 50%) a végrehajtó, illetve a végrehajtást kérő felé utalják. Ebben az értelemben a GYET, GYET, családi pótlék valóban nem letiltható, azt az Állam Kincstár teljes összegében átutalja a bankszámlánkra.

A másik az inkasszó teljesítése. A számlavezető pénzintézetnek nincs más teendője, minthogy teljesítse a végrehajtónak ezt a megbízást, feltételek nélkül. Nem kell vizsgálnia, hogy az adott napon a számlaegyenlegünk miből állt össze – munkabér jóváírás, családi pótlék, adójóváírás, tartásdíj, vagy egyéb – hanem, ha a számlánkon van pénz, akkor azt elutalja a megbízásban szereplő összeg erejéig.

purse 3548021 1920

Vannak mentességi szabályok is!

Nem vonható végrehajtás alá a rendelkezésre álló egyenlegből a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összeg és annak négyszerese közötti összeg 50%-a. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 28 500 Ft-nak a számlánkon kell maradnia.  Amennyiben az egyenlegünk ennél magasabb, akkor számolnunk kell. Így, ha a számlánkon 85 000 Ft volt, akkor 28 500 Ft+ (85000 Ft-28500)/2, azaz 56 750 Ft kell, hogy a számlánkon maradjon.

Ha ez nem így történt – és sajnos több ügyfelünk is jelezte, hogy ilyen helyzetbe került - , akkor a törvény rendelkezik arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatónak a mentességnek megfelelő összeget az adósnak meg kell fizetnie. „Ha a pénzforgalmi szolgáltató az adóst megillető, de végrehajtás alá nem vonható mentes pénzösszeget a 79/A. §-ban vagy a 79/D. §-ban foglaltak ellenére kifizeti a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezésére, a pénzforgalmi szolgáltató a mentesnek minősülő összegért felelős az adósnak és köteles azt részére visszatéríteni.”

Ez azt jelenti, hogy bátran reklamálhatunk a számlavezetőnknél, és szólíthatjuk fel a mentességet élvező összeg visszafizetésére!

Egy a 1 278 124-ből: a hitelkártyák és a moratórium

Elvira tudatos fogyasztó és egy összetartó nagycsalád tagja. Karácsonykor az egész család összegyűlik, ezért számára nagy szervezkedést és sok vásárlást jelent. Ezeket a vásárlásokat hitelkártyával szokta kifizetni. Ő egyike a hazai 1 278 124 hitelkártya birtokosának. Ugyanígy néhány hónapig kamatot kell fizetnie, de az éves prémiumból, valamikor a tavasz folyamán, mindig sikerült nullára visszafizetnie a kölcsönét, és a bónusz pontokkal is jól tudott gazdálkodni. Eddig.

A járványhelyzet miatt kérdéses lett az éves prémium kifizetése, és így el kell gondolkodjon a moratórium adta lehetőségeken.

credit card 2308179 1920

Nézzük meg mi is, hogy a bankok miként tájékoztatják az ügyfelek:

 • az egyik nagy lakossági bank az ügyfeleit SMS-ben értesítette: „Tisztelt Ügyfelünk! A törlesztési moratórium miatt a folyószámlahiteléből 2020.03.18-ig igénybevett összeg visszafizetésére idén haladékot kap. A tartozás ezen részét egy ún. moratóriumi számlára különítjük el, melyről a következő kivonaton tájékozódhat. A továbbiakról hamarosan levélben tájékoztatjuk.
 • a másik bank honlapján ezt olvashatjuk:
  • Folyószámlahitel és hitelkártya esetén a fizetési haladék végét követően az elmaradt tőke, kamat és díj az eredeti szerződésben foglaltak szerint válik esedékessé.
 • Ha az eredeti szerződési feltételeknek megfelelően továbbra is szeretné fizetni hitelkártya kintlévőségét, akkor az eddig megszokott módon tudja rendezni. Bankunknál a hitelkártya esetében nem kell külön nyilatkoznia. Vásárlási tranzakcióra a kamatmentes periódus továbbra is csak abban az esetben érvényes, ha az aktuális kivonaton megjelölt záróegyenlege a feltüntetett fizetési határidőig beérkezik hitelszámlájára. Azonban ha a moratórium időszaka alatt a későbbiekben úgy érzi, hogy az eredeti szerződéses feltételek teljesítése mégis nehézségekbe ütközik, és megterhelő az Ön számára, dönthet akkor is úgy, hogy élni kíván a moratórium által biztosított fizetési haladék lehetőségével.
 • és még egy:
  • Folyószámlahitel, hitelkártya információk

Tájékoztatjuk folyószámlahitellel, illetve hitelkártyával rendelkező ügyfeleinket, hogy jelenleg is dolgozunk azon, hogy ezekre a termékekre is kiterjesszük a törlesztési moratóriumot. Azokat a terheléseket, melyek rendszereink átállásának ideje alatt beszedésre kerülnek, vissza fogjuk utalni ügyfeleinknek. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a bankok még nem alakították ki ennek a problémának az egységes kezelését.

A fentieket látva nem tudunk mást tanácsolni, hogy mindenki kitartóan kövesse a saját bankja tájékoztatását. Az biztos, hogy a 2020. március 18-iki egyenleg után számított kamat megfizetésére vonatkozik a halasztás. Arra, hogy ezt a bankok hogy fogják kezelni, és az ügyfelek számára is átláthatóan nyilvántartani, még nem látunk egységes megoldást.

Ezek elolvasása után azt gondoljuk, hogy az annuitásos kölcsönökre vonatkozóan még nagyjából könnyen tudjuk értelmezni a szabályokat – ott a havi tőke- és kamattörlesztési kötelezettség elég egyértelmű és jól kalkulálható – a hitelkártya és a folyószámla hitelkeretek esetében már több kérdést is végig kell gondolnunk.

forints

Milyen összegű tartozásra vonatkozik a haladék?

A 47/2020. sz. rendelet 1.§ 5. pontja szerint a 2020.03.18. napján fennálló szerződések alapján folyósított kölcsönökre kell alkalmazni a rendelkezéseket.

Ezek szerint fontos, hogy a hitelkártya szerződés és a folyószámla hitelkeret szerződésnek ezen a napon már érvényesnek kell lennie.

Akkor ez a teljes hitelkeretre vonatkozik? A keretjellegű kölcsönszerződések sajátossága, hogy nincs kifejezett, a bank által teljesített folyósítás. Így a „folyósított” kölcsön igazából az a negatív egyenleg, amennyire az ügyfél a keretet kimerítette.

Ha a moratórium adta lehetőségek kihasználásában gondolkodunk, akkor fontos, hogy mindenképpen rögzítsük magunknak – őrizzük meg az SMS-t, mentsük le az internetbankból a forgalmi kimutatást, tegyük el a havi számlakivonatot -, hogy milyen egyenlegünk volt 2020. március 18-án.

Itt azért mindenképpen van egy dilemma: az egyenlegként a könyvelt egyenleget, vagy az elérhető, felhasználható egyenleget kell figyelembe venni. Az ügyfelek többsége a keretjellegű kölcsönöket bankkártyával veszi igénybe. A bankkártya használat sajátossága, hogy a vásárlás időpontja és a vásárlás összegének lekönyvelése között egy vagy akár két-három nap is eltelik. Sokan épp ezekben a napokban vásároltak nagyobb összegekben, a két érték közötti eltérés akár százezer forint is lehet.

electronic payments 2109610 1920

Mikor és mennyit kell majd fizetni?

A rendelet szerint a 2021 januárjától fizetendő törlesztő részlet nem lehet magasabb az maradt kamat és tőketörlesztések miatt, mint a jelenlegi, a futamidőt kell meghosszabbítani. Ezeknél a termékeknél nincs törlesztő részlet és nincs futamidő.

A fenti egyik példa szerint a tőke, kamat és díj a haladék végét követően az eredeti szerződés szerint válnak esedékessé. E szerint ennél a banknál arra kell számítani, hogy 2020. december 31-ével az addig le nem könyvelt kamatokkal, díjakkal – pl. éves kezelési költség – megterhelik a számlánkat és az új egyenleg lesz a szabadon felhasználható keretünk, vagy akár előfordulhat az is, hogy ezzel túl lépünk a hitelkeretünkön és viselnünk kell annak a következményeit. Azt gondoljuk, hogy ez a megoldás nem felel meg a jogalkotó akaratát tükrözi, miszerint a haladék megfizetése ne növelje az adós havi törlesztési terheit, ne veszélyeztesse a szerződése teljesítését.

De nem találgatunk. Remélhetően hamarosan az MNB tájékoztatót vagy ajánlást ad ki moratórium szabályainak értelmezésére, a haladék miatt összegyűlő tartozás megfizetésének szabályaira ezekre a termékekre vonatkozóan is.

Kérdéseivel a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat hozzánk.

Végrehajtási kisokos 1.

A végrehajtói kézbesítésről

A veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezések között ugyan kevés vonatkozik a végrehajtási eljárásra, de ezek pontos értelmezése fontos mindenki számára.

Sokan sóhajtottak fel és értelmezték úgy a 74/2020-as kormányrendeletben 9.§-a szövegét, hogy nem lehet közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményezni és a folyamatban lévőket nem lehet kézbesíteni.

A rövid válaszunk az, hogy DE.

laptop 3196481 1920

A rendelet korlátozása a szóbeli beadványokra vonatkozik, azaz a közjegyzői irodákban nem lehet személyesen a fizetési meghagyásokkal kapcsolatban intézkedni. Az elektronikus ügyintézés folyamatos - a követeléskezelők jellemzően amúgy is elektronikus csatornán keresztül indítják ezeket az eljárásokat.

A másik félreértés a végrehajtói kézbesítés kifejezés miatt keletkezhetett. A végrehajtói kézbesítést és annak szabályait a végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény írja le. Röviden ez szó szerint azt jelenti, hogy a végrehajtható okiratot, ebben az esetben a közjegyzői fizetési meghagyást maga a végrehajtó kézbesíti. Ez egy, a fizetési meghagyások számosságához viszonyítva ritka kézbesítési forma, az eljárások meghatározóan postai úton bonyolódnak.

Azaz, a közjegyzői fizetési meghagyások kibocsátására a veszélyhelyzet ideje alatt is mód van. Ezeket az eljárásokat a követeléskezelők, közüzemi és telekommunikációs szolgáltatók, hitelezők továbbra is elindíthatják.

Amire nem vonatkozik a moratórium

Egy kisfalu szociális munkása küldte a következő levelet:

"Bea egy iskolai konyhán dolgozott, de az bezárt a vírus miatt, így most még a jövő héten táppénzen lesz, utána viszont fizetés nélküli szabadságon.

Élettársa Róbert kórházban van, súlyos szívbetegséggel küzd, 25 napja műtötték és azóta nem engedik ki.

Róbertet jövőhéten kiengedik a kórházból, ha sikerül venniük valahonnan egy doboz festéket és kifesteni a szobát, valamint szerezni fertőtlenítőt és kitakarítani az egész házat alaposan. Nála nagyon nagy a fertőzés veszély. Alapból tiszta a lakás, rendezett, de évek óta nem volt kifestve, így a falak nem túl higiénikusak.

Egy kiskorú, általános iskolás lány él jelenleg otthon, akinek nem áll rendelkezésére sem laptop, sem számítógép, így tanulni nem igazán tud, csak azokat a feladatokat tudja teljesíteni, amiket telefonról is el lehet készíteni.

Egy nagykorú gyerek is velük él még, neki most még van munkája, egy építőipari cégnél dolgozik egyszerűsített bejelentéssel.

 A helyi önkormányzatnál ezalatt a pár hét alatt, még nem tudott segítséget ígérni nekik, sem pénzbeli, sem tárgyi segítséget.

Bea fix bevétele a vírus előtt: 166.200 Ft/hó. Ez most gyakorlatilag meg fog szűnni. És ebből fizettek eddig egy követeléskezelőnek havonta 60 ezer forintot, egy régi jelzálogkölcsön miatt. Ezzel el tudták kerülni a végrehajtási eljárást, a házuk elárverezését.

Az egyezség szerint, ha nem törlesztenek, akkor megindíthatják a végrehajtási eljárást."

broke 4765739 1920

Mit tegyenek?

Mint ismert, a veszélyhelyzet miatti moratórium nem vonatkozik a követeléskezelők által kezelt és a végrehajtás alatt álló ügyletekre. Ezzel együtt azért számos lehetőséget megpróbálhatnak.

Fontos, hogy ezekben az esetekben – ellentétben a moratóriummal – az ügyfeleknek kell kezdeményezni, nekik kell jelezni, hogy a törlesztési kapacitásuk megszűnt.

Méltányossági egyezség a követeléskezelővel

Az MNB 2019 májusától érvényes ajánlása szerint az adósoknak lehetőségük van arra, hogy a már teljesítés alatt lévő egyezség módosítását kérjék, amennyiben jelentősen változnak az életkörülményeik.

Ebben az esetben már Róbert betegsége is elég lett volna ehhez, de a járványhelyzet miatt elveszített munkahely mindenképpen.

Ami viszont a rossz hír, a követeléskezelő üzleti döntése, hogy hogyan értékeli ezt, milyen új ajánlatot tart elfogadhatónak.

Mindent összevetve Beáéknak azt javasolnánk, hogy a követeléskezelővel a moratórium szabályaihoz hasonló egyezséget próbáljanak kialkudni.

PBT logo

Méltányossági eljárás a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) előtt

Amennyiben a követeléskezelővel nem sikerült egy teljesíthető egyezséget tető aláhozni, a méltányossági egyeztetést a PBT előtt érdemes folytatni. Az ügyfél ajánlatára a követeléskezelőnek 21 napon belül válaszolnia kell. Ha ez a válasz elutasító, vagy az ügyfél által nem teljesíthető ajánlatot tartalmaz, méltányossági eljárást indíthat az adós.
Ehhez az www.mnb.hu/bekeltetes oldalról letölthető 180-as nyomtatványt használhatják, de méltányossági ügy esetében még erre sincs szükség. Viszont mindenképpen mellékelni kell az előzményeket. Ebben az esetben hasznos, ha az eredeti egyezség másolatát, az eddigi teljesítések igazolását, vagy a követeléskezelőtől kapott elszámolást, de mindenképpen mellékelni kell az egyezségre vonatkozó ajánlatunkat, az azt elutasító levelet, és a méltányolandó körülmények igazolását.

A PBT aktuális működéséről már írtunk. Az MNB Ügyfélszolgálati Irodája ügyfélfogadása ugyan szünetel, de postai úton, vagy a Kormányablakokban – előzetes időpont foglalással – és Ügyfélkapun keresztül el tudjuk indítani ezeket az eljárásokat.

És mit tegyünk a végrehajtással?

A moratóriumi szabályok a végrehajtási eljárásokat alapvetően nem érintik. Ezt a Végrehajtói Kar közleménye egyértelműen leírja. Tehát arra kell számítanunk, hogy mind a letiltások – munkabér, nyugdíj, mind az egyéb kényszerintézkedések folyamatosak lesznek.

Lehetőségeink:

 • méltányossági egyezség a végrehajtást kérővel, és ehhez kapcsolódóan a végrehajtás felfüggesztése
 • méltányossági eljárás a PBT előtt, és a végrehajtási eljárás felfüggesztése
 • végrehajtás felfüggesztése az általános szabályok szerint
 • végrehajtás felfüggesztése a veszélyhelyzetre tekintettel

Általában is igaz az, hogy az adós megállapodást köthet a végrehajtást kérővel a végrehajtás általános szabályaitól eltérő módon történő teljesítésre. Az adósnak a kérelmét a végrehajtón keresztül kell eljuttatnia a végrehajtást kérőhöz. De akár közvetlenül is egyeztethetünk a végrehajtást kérővel, aki a döntéséről majd tájékoztatni fogja az eljáró végrehajtót.

Amikor most a járványhelyzet miatt kérjük a végrehajtási eljárás felfüggesztését, mindenképp gondoljuk végig, hogy a magunk és családunk életében, gazdálkodásában bekövetkezett változások mennyire lesznek tartósak, milyen hatásokkal kell hosszabb távon is számolnunk, és így a felfüggesztés mellett egy méltányossági egyezséget is javasoljunk a végrehajtást kérőnek.

A PBT előtti méltányossági eljárást a végrehajtás alatt álló kötelezettségek esetében is elindíthatunk. A végrehajtást kérőnek lehetősége van arra, hogy a törvény által biztosított törlesztési kötelezettséget mérsékelje, a követelés egy részét elengedje, a kamatozás feltételeit módosítsa.
Ismételten fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy ez a végrehajtást kérő döntésén múlik, és ez ránézve nem kötelező. Sajnos dönthet úgy, hogy nem méltányolja a bemutatott körülményeket.

laptop 3196481 1920

Lehetőség van a végrehajtási eljárás bíróság általi felfüggesztésére

Az általános szabályok szerint az adós a felfüggesztési kérelmét valamilyen méltányolható körülményre hivatkozva adhatja be. A kérelemhez csatolni kell a méltányolható körülményeket igazoló dokumentumokat.
A törvény nem sorolja fel tételesen, hogy mit méltányolhat a bíróság, de példákat igen; a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, az adós vagy az eltartott személy tartós és súlyos betegségét, a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst is sújtó természeti katasztrófát.

Ezt azáltalános szabályt módosította 57/2020-as kormányrendelet: A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

A rendeletnek ez a szakasza nem fejti ki, hogy mikor is mondhatjuk azt, hogy „az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény”.
Azt gondoljuk, hogy ezt a bírósági gyakorlat fogja megmutatni, és akár eltérően is elbírálhatja a bíróság az otthontanulást, mint a járványügyi intézkedések hatását egy, a gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében és egy két szülős család esetében.

Fontos, mielőbb adjuk be a felfüggesztési kérelmünket, ha már a járványhelyzethez kapcsolódó intézkedéseket dokumentálni tudjuk.

A kérelmeket az eljárást foganatosító bírósághoz kell beadni.

A bíróság 15 napon belül dönt a kérelemről és azonnal közli a felfüggesztésről szól határozatát a végrehajtóval.

Ha kérdései vannak, azokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen teheti fel.