Pénzbeli és egészségügyi ellátásra biztosítottság

Ki minősül biztosítottnak?

1. Alkalmazottként dolgozók

Munkaviszonyban (a saját jogú nyugdíjas által létesített munkaviszony kivételével) állók.

A biztosítást önmagában az keletkezteti, hogy alkalmazásban áll valaki, ezért a biztosításuk független attól, hogy a foglalkoztatás teljes (napi nyolc órában) vagy részmunkaidőben történik. Nincs különbség aszerint sem, hogy az alkalmazott személyt állami szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéb magánszemély foglalkoztatja, a lényeg, hogy a munkaviszonyban (vagy hasonló jellegű jogviszonyban) álló személy biztosított lesz

Azonban nem biztosított lesz, hanem az egészségbiztosítás baleseti egészségügyi szolgáltatására szerez jogosultságot az a munkavállaló, aki mezőgazdasági-, turisztikai idénymunkát, vagy alkalmi munkát egyszerűsített foglalkoztatás keretében végez.

2. Szövetkezeti tevékenységében személyesen közreműködő tag

3. Álláskeresési támogatásban részesülők

4. Egyéni és társas vállakozók (ha tb. szempontból nem kiegészítő tevékenységet folytatnak)

5. Egyházi személyek

6. Mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év

7. Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek

8. Választott tisztségviselők 9. Főállású kisadózók

 • gazdasági társaság (társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselői)
 • alapítványok,
 • egyesületek, egyesületek szövetségei
 • társasház közösségek

9. Főállású kisadózók

 • ösztöndíjas foglakoztatási-, vendégoktatói vagy külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban állók
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban állók
 • mezőgazdasági, turisztikai, alkalmi idénymunka: azonos felek közt egy éven belül max. 120 napra vonatkozó munkaviszony

10. Egyéni vállalkozó

Az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig tart.

11. Társas vállalkozó

Társas vállalkozónak tekintjük a betéti társaság bel- és kültagját, a közkereseti társaság tagját, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagját, ha a tag a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik.

A biztosítási jogviszony megszűnését követően jár még egészségügyi szolgáltatás? 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülő személyek részére a biztosítási jogviszony, illetve az alapul szolgáló jogosultsági feltételek megszűnését követően még meghatározott ideig fennáll, ez az ún. passzív jogon való jogosultság. 

 • 45 nap vagy annál hosszabb biztosítás esetén

Ha a belföldinek minősülő személy biztosítása (pl. munkaviszony) a megszűnését megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra a biztosítás megszűnését követően további 45 napig jogosult lesz. 

 • 45 napnál rövidebb biztosítás esetén

Ha a belföldinek minősülő személy biztosítása (pl. munkaviszony) a megszűnését megelőzően 45 napnál rövidebb volt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság – a 45 napnál kevesebb, – azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amennyi ideig a jogosultsági feltétel fennállt (pl. a 23 napig fennálló munkaviszony esetén 23 nappal).

 • Ha a rövidebb biztosítási idő előtti 30 napon belül volt 45 napnál hosszabb biztosítási idő

Ha a belföldinek minősülő személy biztosítása (pl. munkaviszony) a megszűnését megelőzően az utolsó biztosítás időtartama kevesebb 45 napnál, de előtte 30 napon belül volt 45 napnál hosszabb ideig fennálló biztosítás, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság további 45 napig áll fenn.

Mikor szünetel a biztosítás?

A társadalombiztosítás ellátásait nem lehet igénybe venni, ha az alábbi élethelyzetek, körülmények – általában a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetelése – következtében a biztosítási jogviszony szünetel: 

 1. Nincs munkavégzés 
 • A fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha
  • a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozást segítő ellátást, gyermekgondozási segélyt, vagy gyermeknevelési támogatást folyósítanak, vagy
  • a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe,
  • a fizetés nélküli szabadságot önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe.
 • Igazolatlan távollét időtartama alatt
 • Munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha erre átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.

Biztosítási termékek

A biztosítási szolgáltatások területén is lehetőségünk van a közvetlen érintkezést mellőző ügyintézésre, sőt a biztosítók kifejezetten korlátozhatják a személyes ügyintézést (pl. ezt előzetes telefonos időpont egyeztetéshez és rendkívül indokolt esethez köthetik).

credit card 2308179 1920

Előtérbe kerültek jelenleg az online rendszerek, melyek segítségével:

 • szerződéseit online is bármikor, bárhonnan megtekintheti,
 • a szerződésével kapcsolatos dokumentumokat letöltheti,
 • csekket, díjfizetési igazolást, zöldkártyát igényelhet,
 • online díjfizetést indíthat,
 • kárbejelentést indíthat online rendszerből,
 • új szerződés megkötését vagy korábbi szerződése módosítását kezdeményezheti.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) felhívja a figyelmet arra, hogy a koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedések keretében, a lejáró okmányok érvényességét meghosszabbították, így ezeket a biztosítók is elfogadják.

iphone 410311 12801

A március 11-i (41/2020) kormányrendelet kimondja, hogy a terjedő koronavírus járványra tekintettel a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. Ezeket természetesen a biztosító társaságok is elfogadják.

Az elmúlt napokban a sajtóban találgatások jelentek meg arról, hogy amennyiben lejárt műszakival közlekedő autós okoz balesetet, akkor ezt esetleg nem téríti a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása (kgfb), mivel a biztosító arra hivatkozhat, hogy a baleset okozója megszegte az egyik legfontosabb szerződési feltételt. Ezért is szükséges nyomatékosan hangoztatni, hogy a biztosítótársaságok a veszélyhelyzet idején, illetve azt követően 15 napig elfogadják a lejárt okmányokat. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy minden gépjárművezetőnek továbbra is rendelkeznie kell érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.

car 1360121 1920

Aki az elkövetkező időszakban szeretné vagy kénytelen gépjárműve ügyeit intézni, annak érdemes figyelemmel lenni a kormányablakok megváltozott ügyfélfogadási rendjére, amit a https://kormanyablak.hu/hu oldalon tud követni.

 

A rendkívüli körülmények miatti esetleges késedelmes díjfizetés következményei:

A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményeit a Polgári Törvénykönyv biztosítási fejezete szabályozza:

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító - a következményekre történő figyelmeztetés mellett - a szerződő felet a felszólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.

Abban az esetben, ha a szerződés az előző bekezdésben írt módon, a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 120 napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.

calculator 1680905 1920

A biztosításhoz fűződő fokozott károsulti érdekvédelem és a piac biztonságos működése érdekében a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatos díjfizetésre speciális szabályok vonatkoznak:

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig - a következményekre történő figyelmeztetés mellett - a szerződő félnek a díj esedékességétől számított hatvannapos póthatáridővel, igazolható módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld.

A türelmi idő eredménytelen leteltével a szerződés - amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg - az esedékességtől számított 60. napon megszűnik.

A biztosító köteles a szerződés megszűnéséről 15 napon belül az üzemben tartónak igazolható módon értesítést küldeni, amennyiben a szerződés megszűnése díjnemfizetés miatt következett be.

Ezt most ki kell használni?

Jolán három éve kereste fel a Hitel-S Programot. Akkor épp munkanélküli volt és egy képzési programban vett részt. Az adósságaira sikerült részletfizetési megállapodásokat kötnie és a tanfolyam elvégzése után, 2019 novemberében tudott elhelyezkedni a kereskedelemben.

Most lassan eltelik az a hat hónap, ami után hitelképes lehet. Bizony a munkanélküliség évei után lenne mit felújítania a lakásában... és utána jött a veszélyhelyzet és a hitelezés felfüggesztése.
De ma megjelentek az első 5,9%-os THM-ű ajánlatok a legjelentősebb lakossági bankoknál.

Az OTP Bank, a K&H Bank és a Takarékbank weblapjain hirdették meg ezeket a konstrukciókat.

Gyorsan fussuk át a legfontosabb jellemzőit ezeknek az ajánlatoknak:

 

felvehető kölcsönösszeg

futamidő

éves fix kamat

THM

OTPBank

1 500 000 Ft – 5 000 000 Ft

24 – 60 hónap

5,67%

5,9%

K&H Bank

személyi kölcsön

300 000 Ft – 5 000 000 Ft

24 – 84 hónap

5,79%

5,9 %

K&H Bank

kiemelt személyi kölcsön

1 000 000 Ft – 7 000 000 Ft

24 – 84 hónap

5,79%

5,9 %

Takarékbank

200 000 Ft – 8 000 000 Ft

36 – 84 hónap

4,99% - 5,36%

5,88%-5,89%

Forrás: Hitel-S Program, PNTI

Persze az ördög a részletekben lakozik. Az igénylés előtt figyelmesen olvassuk át a feltételeket, és kérjünk előminősítést mielőtt már fel is használtuk volna a pénzt!

Mindenképp számoljunk azzal, hogy a banknak joga van a saját bírálati rendszerén belül elfogadnia vagy elutasítania a kérelmünket. Sőt, lehet, hogy az egyik bank elutasítja az igénylésünket a másik befogadja.

Az egyik fontos kérdés a KHR. Nem egyértelmű, hogy „a KHR-ben negatív adattartalom” kizáró feltétel mit is jelent; amíg mulasztásos bejegyzésem van a KHR-ben addig elutasítanak, vagy passzív státussal már befogadják az igénylésemet.

Amíg Jolán munkaviszonya eléri – és reméljük eléri – a hat hónapos időtartamot lesz ideje tájékozódásra, a lehetőségek összehasonlítására.

De nézzünk egy valóban elgondolkodtató lehetőséget!

A kerettípusú kölcsönök nagy rugalmasságot adnak, de ennek megvan az ára. A folyószámlahitelek THM-je  20-24% körül van, míg a hitelkártyák THM-je 30-39% között szóródik. Ha „beragadtunk” a keretünkbe a havi kamatfizetési kötelezettségünk jelentős összeget jelent.
Ez egy nehezen észrevehető teher. A számlánkról, a kártyás fizetéseinkről érkező sms-ekben csak azt látjuk, hogy mennyi a rendelkezésre álló egyenlegünk. Ahhoz, hogy mennyit is fizetünk a keretünkért a folyószámlakivonatunkat, vagy a teljes számlaforgalmunkat kell megnéznünk.

Egy 200 ezer forintos folyószámlahitel esetében ez havonta több mint 3000 forintot jelent, míg egy ugyanilyen összegű hitelkártya tartozás havonta 6 ezer forintot kamatot „termel”.

 

Mi van, ha az új típusú kölcsönt a hitelkártya kiváltására fordítjuk?

Ha 200 ezer forintot az 5,9%-os kölcsönnel váltjuk ki, akkor ehhez egy 36 hónapos futamidőt kell választanunk, hogy a hitelkártya havi kamatával hasonló összegű törlesztő részletet fizessünk.

Miért is lehet ez jó, ha ugyanannyit fizetek havonta?

Egyrészt nem ugyanannyit. A törlesztő részletben tőkét és kamatot is fizetünk és 36 hónap múlva elfogy a tartozásunk.

Másrészt, ha szűkös büdzsével gazdálkodunk, akkor ha mégis késünk a részlet fizetésével, akkor rövid távon „csak” a késedelmi kamattal kell számolnunk, míg a hitelkártya esetében késedelmi díjjal és keret túllépési díjjal is számolnunk kell, nem is szólva az éves rendes kártyadíjról.

 

Máshonnan is kezdhetjük a számolást. Vegyük a hitelkártya minimális havi befizetési kötelezettségét - ez jellemzően az egyenleg 5%-a.

Jolán barátnője, Adél megelégelte, hogy minden hónapban be kell fizetnie ezt az 5%-os minimumot. Persze az előnyös, hogy ennek egy részét újra tudja használni, de nem tud érdemben ellépni a 300 ezres hitelkeretéből.

Úgy döntött, hogy mindig befizeti az aktuális minimális törlesztést – ez 15 ezer forint – és elteszi a kártyáját, nem használja többet. Úgy gondolja, hogy ezzel 20 hónap alatt el is fogy a tartozása, illetve tudja, hogy a kamatokkal is számolnia kell, de az csak néhány hónap lesz pluszban.

Azért számoljunk utána, hogy mikor fog elfogyni a tartozása:

ezt most
Bizony 24 hónap törlesztés után is még mindig 100 ezer forint lesz Adél hitelkártya tartozása.

Ha Adél tényleg le szeretné zárni a hitelkártyáját érdemes megpróbálkoznia a kiváltással az új feltételű kölcsönnel.

Vetítsük rá egy kétéves futamidejű kölcsön kamatait és a tőke lefutását erre a grafikonra.

ezt most2
Igen, a két év alatt az 5,9% THM-ú kölcsönnel elfogy a tartozás. Sőt ha az összes befizetést hasonlítjuk össze, akkor még szembetűnő különbséget látunk.

 

hitelkártya törlesztés

személyi kölcsön törlesztés

hitelkeret, tőke, Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

törlesztési időszak

24 hónap

24 hónap

havi befizetések

15 000 Ft

13 268 Ft

díjak (kártyadíj)

5 998 Ft

 

összes befizetés

365 998 Ft

318 432 Ft

tőketartozás 24- hónap végén

103 468 Ft

0 Ft

Forrás: Hitel-S Program, PNTI

A különbség magáért beszél. Ha a hitelkártya „természetes” törlesztését – azonos befizetések a kártyahasználat elhagyása mellett – összehasonlítjuk az új személyi kölcsön törlesztésével, akkor 24 hónap alatt a 300 ezer forintot a személyi kölcsönnel kifizettük, míg a hitelkártyán még mindig marad mintegy 100 ezer forint tartozása Adélnak úgy, hogy ezalatt az idő alatt 47 ezer forinttal többet fizetett a kártyahitel törlesztésére.

Szerinted mit választ majd Adél?

Ha kérdésed van, keresd bátran tanácsadóinkat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a Facebook-oldalunkon.

Egyezségem van a faktoringgal

Ági és Tibor szorgos vállalkozók voltak egy dunántúli kisvárosban az ezredforduló után. A jó jövedelmük alapján fel tudtak venni lakáskölcsönt, gépjárműhitelt és a mindennapokban hitelkártyával vásároltak. Majd jött a 2008-as sokk - először a forgalom csökkent, melyet úgy reagálták le, hogy Ági a vállalkozáson kívül helyezkedett el. Hogy fenntartsák az üzletet és pótolni tudják a törlesztéseket újabb kölcsönöket vettek fel. Végül be kellett zárniuk a vállalkozást és Ági is elvesztette a munkaját. Minden összedőlt. Ági viszonylag hamar kapott új munkát, kisebb fizetésért, Tibor hosszabb leállásra kényszerült. 2014 körül tudtak újrakezdeni, Tibor is kapott munkát és Ági is tudott másodállást vállalni.

purse 3548021 1920

A Hitel-S Programhoz 2013-ban fordultak, miután egy „adósságrendezési tanácsadó” újabb két kölcsön elintézése után többé nem volt elérhető. Munkatársaink nem tudtak varázsolni, viszont közös munkával minden tartozására fizetési egyezséget sikerült kötni.

2020-ban újra megkerestek minket: „Méltányossági fizetési egyezségem van a követeléskezelővel, ugye nem mondják fel, ha most nem tudok fizetni?”.

Ezekre a kérdések csak azt tudjuk mondani, hogy az eddigi rendelkezések nem érintik az ilyen ügyleteket. Ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának mit tenni.

Az MNB 2019 tavaszán ajánlást - A Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú ajánlása a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről - adott ki a követeléskezelésről.

Az ajánlásból, az aktuális helyzetre vonatkozóan általunk fontosnak tartott elemet emelünk ki.

Az ajánlás kiemelt célja az együttműködés erősítése a követeléskezelő (ideértve az eredeti hitelező pénzügyi szolgáltatót, a megbízásból eljáró szervezeteket és személyeket és az engedményes szervezeteket is) és az adósok között.

Az ajánlás alapelvei közül kiemelnénk a szükséges információ szolgáltatásának elvét. Ez most különösen fontos, hiszen a veszélyhelyzet idején erős nyomás alatt kell meghozni számos döntést. Ezekhez nélkülözhetetlen a jó információ.
Az ajánlás külön rendelkezik arról, hogy az adós kérésére – a rendszeresen elvárt tájékoztatások mellett – évente egyszer ingyenesen is meg kell küldeni  – "a kérelem átvételétől vagy a kérés adós általi jelzésétől számított 30 napon belül – tájékoztatást nyújt a követeléskezelési folyamat állásáról, így különösen a lehetséges követeléskezelési lépésekről, valamint a követelés aktuális összegéről és a tájékoztatásokban megküldött összegek alapjául szolgáló analitikus kimutatásról. A követeléskezelő az adós kérésére rendelkezésre bocsátja a követelés alapjául szolgáló szerződés másolatát (ideértve a vonatkozó hirdetmények és kondíciós listák adós kérésének megfelelő tartalmú kivonatát vagy a teljes dokumentum másolatát), továbbá a követelés átruházásáról szóló szerződés kivonatát vagy az engedményezésről szóló értesítést, a korábban a IV.2.2. pont szerint megküldött rendszeres tájékoztatások másolatát, illetve mindazon információt és tájékoztatást, amelyek a követelés elévülésének megállapításához szükségesek az adós elévülésre történő hivatkozása esetén."

Ami most Áginak és Tibornak nagyon fontos: az ajánlás részletesen leírja az MNB által jó gyakorlatnak tartott teljesítési egyezségi gyakorlatot.

Kezdjük a végén:  Amennyiben az adós a korábbi megállapodást nem tudja teljesíteni, az MNB elvárja a követeléskezelőtől, hogy megvizsgálja az adós újabb ajánlatát, valamint újabb megállapodás megkötésének lehetőségét. 

Így, ha Ági és Tibor a járványhelyzet hatásai miatt úgy látja, hogy nem fogják tudni teljesíteni az eddigi megállapodásokat, akkor ezt jelezzék a követeléskezelőnek. Az ajánlás alapján a követeléskezelőtől elvárható, hogy ezt vizsgálja meg és azt, hogy milyen új egyezséget tud ajánlani.

Akinek még nincs egyezsége, annak is ajánljuk azt, hogy vegye fel a kapcsolatot a követeléskezelővel és tegyen javaslatot, hogyan tudná teljesíteni a fennálló kötelezettsége megfizetését.
Az ajánlás szerint a követeléskezelőnek 21 napon belül vissza kell jeleznie, hogy elfogadja-e az adós ajánlatát, és ha nem, akkor miért nem. Az együttműködési alapelvnek megfelelően, egy alternatív ajánlatot is meg kell fogalmazni, mindezt úgy, "hogy tájékoztatás akkor alkalmas az annak megkötésére vonatkozó megalapozott döntés elősegítésére, ha az adós abból teljeskörűen megismerheti a rá háruló kötelezettségeket, és ezen keresztül fel tudja mérni, hogy pénzügyi teherviselő képességének megfelel-e az adott megoldás."

Ezek alapján mindenkit arra bíztatunk, hogy keresse elő a követeléskezelők eddigi értesítéseit, az előző teljesítési egyezségeit és számolja át, gondolja végig, hogy mit tud majd folyamatosan teljesíteni és mi az, ahol most módosításra lenne szükség. Majd egyeztessen az adott követeléskezelővel.

És, mint Ági és Tibor, forduljon mindezek előtt a független, ingyenes tanácsadókhoz, akik akár a Hitel-S Programban, akár a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodákban dolgoznak.

 

Hogyan fog alakulni a törlesztőm 2021 januárjától?

A veszélyhelyzet számos szektorban okoz krízist és többszáz ezres munkanélküliséggel is számolnak már politikusok, gazdasági szakemberek. De mit csináljon, aki elveszti a munkáját? Mennyire merjen élni a moratórium adta lehetőséggel? És akinek nincs is választása, mire számítson, hol kell majd folytatnia a törlesztést?

Megpróbáljuk szemléltetni egy egyszerű példával, hogy mi történik a hitelünkkel a moratórium alatt.

Ehhez, az egyszerűség kedvéért, egy CSOK-hoz igényelhető kölcsönt veszünk.

Anna és Palkó tavaly nyáron vásárolta a lakását, amihez 10 millió forintos CSOK kölcsönt is igénybe vettek. Azóta rendszeresen tudtak törleszteni, a bankjuk minden hónapban be tudta szedni a havi törlesztő részletet, 55 460 Ft-ot.

A szerződéskor kapott törlesztési terv szerint a tőke az alábbiak szerint csökkenne a futamidő után:

ugye1

Forrás: saját szerkesztés

 De mi történik a moratórium idején? Nagyítsuk ki a 2020-as évet!

ugye2

Forrás: saját szerkesztés

Ahogy látjuk márciusig csökkent a tőke összege a törlesztés következtében. De sajnos Anna és Palkó helyzete miatt nem fognak tudni törleszteni a következő hónapokban. Sőt, lehet, hogy a rezsit sem tudják majd időben fizetni, így ha ősszel már megint teljes fizetésük is lesz, valószínűleg az idén ennek a kölcsönnek a törlesztésére már nem jut.

Mi a helyzet a kamattal?

Megint forduljunk a nagyítóhoz és nézzük meg, hogy ezen időszak alatt, a törlesztés elmaradása miatt mennyi kamat nem lesz kifizetve.

ugye3

Forrás: saját szerkesztés

Azt látjuk, hogy a törlesztőrészlet több, mint 40%-a a kamatra megy/menne az idén. Ez kilenc hónap alatt mintegy 217 ezer forint.

Foglaljuk össze, hogy honnan indul majd újra a törlesztés 2021 elején:

 • tőketartozás 9 754 179 Ft (az eredeti törlesztés szerint 9 503 398 lett volna)
 • a meg nem fizetett kamat 216 656 Ft
 • meg nem fizetett törlesztő részlet 499 138 Ft

A most ismert rendelet szerint a kölcsön futamideje a moratórium időtartamával automatikusan meghosszabbodik. Ez az eredetileg 240 hónapos kölcsön esetében azt jelenti, hogy összesen 249 hónapos lesz, 2021 januárjától még 323 részletet kell majd fizetnünk. Azaz ebben nincs változás, a moratórium előtt is ennyi lett volna, csak „odébb toltuk”.

De mi lesz a kamattal? A kilenc hónap alatt több, mint 200 ezer forint gyűlt össze.

Azt gondoljuk, hogy majd ennek megfizetésére a bankok – esetleg majd az MNB ajánlásával – több lehetőséget kínálnak majd.

 1. Egyösszegű megfizetés - ez a legegyértelműbb talán. A moratórium miatt a meg nem fizetett részletekre így a kamatra sem kell késedelemhez kapcsolódó kamatot, díjat fizetnünk, így, ha azt kifizetjük majd, újrakezdjük a törlesztést és minden megy tovább.
 2. Tőkésítés – ez is egyértelműnek tűnik. Ha nem tudjuk egyösszegben megfizetni, akkor osszuk el a futamidőre. Ezzel a tőke 9 970 835 Ft-ra nőne, ami erre a futamidőre 56 692 Ft-os törlesztő részletet jelentenie.
 3. Külön törlesztés 1 – el tudunk képzelni – és ez tényleg csak ötletelés – egy kamatmentes törlesztési lehetőséget is. Ez 12 havi futamidővel azért közel 20 ezer forintos részletet jelentene. Nem ilyet, akkor mégsem tartunk reálisnak, ez túl nagy plusz teher.
 4. Külön törlesztés 2 – gyűjtőszámlatípusú megoldás. Ehhez speciális szabályozás, vagy konstrukció szükséges és ezért ezen az úton most nem megyünk tovább. Ha a legszélsőségesebb konstrukciót vesszük – kamatmentes és 232 hónap futamidő - , akkor is 933 Ft-tal nőne a havi törlesztési terhe Annának és Palkónak.

Összegezve: a moratórium nagy segítség annak, akinek a bevétele jelentősen csökken/csökkent a veszélyhelyzet miatt. Ugyanakkor mindenki gondolja meg, hogy kihasználja-e ezt teljesen, mert 2021 januárjától mindenképpen növekvő fizetési teherrel kell számolnia.

A példánk az egyik legkedvezőbb hiteldíjú kölcsönön alapult, magasabb THM-ú konstrukciók esetében – a hátralévő futamidő függvényében - nagyobb hatással kell számolnunk.

Ha kérdése van, keressen minket bátran a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen, vagy a Facebookon!