PNTI újranyitása

Tisztelt Ügyfelünk!

A koronavírus-járvány kapcsán bevezetett korlátozások enyhítésének eredményeként, 2020. június 9-től (kedd), újranyitásra kerülnek a szekszárdi (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9. II.em. 214.) és a veszprémi (8200 Veszprém, Óváros tér 10. I. em. 1.) Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat keretében működtetett irodák.

Az enyhítés során megfogalmazott szabályok betartása mellett (másfél méteres távolság betartása, szájmaszk kötelező viselése), irodáink a korábbi nyitvatartási rendnek megfelelően (Kedd, Szerda, Csütörtök: 9.00-15.00 óra) személyes ügyfélforgalmat bonyolítanak.

Az irodák újranyitásával vagy időpont foglalással kapcsolatban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy telefonon (Szekszárd:+36 30 274 0828, Veszprém: +36 70 502-7967) állunk az érdeklődő ügyfelek rendelkezésére.

Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat

legeslegkisebb

Áramdíj elévülése

Molnárék úgy, mint sok család, a nyolcvanas években a szülői ház tetőterének beépítésével tudták családi összefogással megoldani a lakhatásukat. Ez nem csak egy költséghatékony megoldás volt, hanem sok előnnyel is járt; kölcsönösen tudták egymást segíteni az idősebbekkel és az unokáknak is sok örömet jelentett a nagyiék közelsége.

Nemrég levelet kaptak az egyik legjelentősebb követeléskezelőtől: ebben az állt, hogy egy 2011 szeptemberi villanyszámla miatt fizessenek meg 8000 Ft-ot, pontosabban 11 000 Ft-ot, a kamatokkal együtt.

family 3597106 1920

Molnárné hozzánk fordult – mint oly sokan hasonló esetben -, hogy mit csináljon. Ő mindig becsülettel fizette a közüzemi számlákat, ugyanakkor elő-előfordult, hogy ha elutaztak, vagy csak, mert egymást segítették, a csekkeket a nagyszülők adták fel a postán. Ugyan mindent szépen elraknak, de így közel tíz évre visszamenően már nem őrzik a papírokat. Nem olyan nagy pénz ez a 11 000 Ft, de ha nem muszáj, ők nem fizetnék ezt ki. Érdekes, hogy a szolgáltatóját megkérdezve ott nem tudnak az elmaradásról.

A jogrendszer az idő múlásának a hatását az elévüléssel és a jogvesztéssel kezeli. Most nem térnénk ki a Polgári Törvénykönyv általános szabályaira, hanem az áram- és gázszolgáltatásra érvényes szabályokat foglaljuk össze. Annyit azért rögzítünk, hogy az elévülési idő – ami általánosan öt év  - leteltét követően az alanyi jog bírósági kikényszeríthetősége szűnik meg, azaz nem lehet bírósági kényszerrel, végrehajtással érvényesíteni az adott követelést.

cable 4805387 1920

De mi is vonatkozik az áram- és gázdíjtartozásokra?

2019.01.01.-től az elévülést az áram- és földgázdíj tartozásokra 2018. évi XCIX. törvény az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról című törvény szabályozza. A 6.rész 14.pontja szerint az elévülési idő a VET 60§ és 63§.ban leírt két évről három évre változott. „63. § (3) bekezdésében a „két év alatt” szövegrész helyébe a „három év alatt” szöveg”
Ugyanebben a törvény 7. részében a földgázdíj tartozásra vonatkozóan is két évről három évre változott az elévülési idő.

Az általánostól eltérően először a 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról című törvény szabályozta ezt a kérdést. A 2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása című részben módosították az általánostól eltérően az elévülést; „A villamosenergia-kereskedő és felhasználó közötti villamosenergia-vásárlási szerződésből eredő polgári jogi igények két év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik.”

Ez a sok törvénymódosítás nem egyszerűsíti az életünket. Ha egy régi tartozásunkra vonatkozóan szólítanak fel minket fizetésre és már nem tudjuk ellenőrizni, épp az időmúlása miatt, hogy befizettük-e azt a számlát vagy sem, és az elévülésre akarunk hivatkozni a fizetés megtagadásakor, akkor mindenképpen meg kell néznünk a követelés esedékességét.
Az esedékesség ebben az esetben a fizetési határidő. Nem a fogyasztás ideje, hanem az a dátum, amikor be kellett volna fizetnünk az adott számlát. Ez az elszámoló számla esetében különül el talán a legjobban. Míg a fogyasztásunk egy egész évre szól – az átalányfogyasztás miatt nem lehet tudni pontosan mikor és mennyit fogyasztottunk - , addig az elszámoló számla fizetési határideje egy konkrét dátum. Ezt kell megnéznünk, és innen számolnunk. Pontosabban azonosítani kell, hogy 2011.március 25-e előtti az esedékesség, vagy azt követő, de 2019.január elseje előtti, vagy esetleg azt követő. Az első esetben öt év, majd két év, végül három év az elévülés.

És, hogy még jobban bonyolódjanak a dolgok a 2014. március 15-étől az elévülés szabályai is változtak. Ebben most nem merülünk el.

Ha kérdése lenne, forduljon bátran a tanácsadóinkhoz!

thermostat 250556 1920

Végrehajtási kisokos 2.

A végrehajtói inkasszóról

A hétköznapokban egyszerűen csak végrehajtói inkasszóként emlegetett kényszerintézkedés sok indulatot és félreértést szül.

Az indulatok forrása a teljes kiszolgáltatottság érzése. Aki a számlájára kapott már hatósági átutalási megbízást (ez a végrehajtó által kiadott inkasszó), azt tapasztalta, hogy hirtelen pénz nélkül maradt és az általa letilthatatlannak vélt jövedelme, családi juttatásai is eltűntek a számlájáról.

forints

Hogy is van ez? A családi pótlékot és a GYES-t is letilthatja a végrehajtó? Tényleg mindent elvihet a bank?

Ahhoz, hogy tisztán, de legalábbis tisztábban lássunk, két dolgot mindenképp tisztáznunk kell.

Az egyik a letiltás. Letiltásra szóló felszólítást a végrehajtó a kifizetők felé tesz - ilyen a munkahely, a nyugdíjfolyósító. Őket a végrehajtó arra szólítja fel, hogy a munkabérünk vagy a nyugdíjunk egy adott részét (33% vagy 50%) a végrehajtó, illetve a végrehajtást kérő felé utalják. Ebben az értelemben a GYET, GYET, családi pótlék valóban nem letiltható, azt az Állam Kincstár teljes összegében átutalja a bankszámlánkra.

A másik az inkasszó teljesítése. A számlavezető pénzintézetnek nincs más teendője, minthogy teljesítse a végrehajtónak ezt a megbízást, feltételek nélkül. Nem kell vizsgálnia, hogy az adott napon a számlaegyenlegünk miből állt össze – munkabér jóváírás, családi pótlék, adójóváírás, tartásdíj, vagy egyéb – hanem, ha a számlánkon van pénz, akkor azt elutalja a megbízásban szereplő összeg erejéig.

purse 3548021 1920

Vannak mentességi szabályok is!

Nem vonható végrehajtás alá a rendelkezésre álló egyenlegből a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összeg és annak négyszerese közötti összeg 50%-a. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 28 500 Ft-nak a számlánkon kell maradnia.  Amennyiben az egyenlegünk ennél magasabb, akkor számolnunk kell. Így, ha a számlánkon 85 000 Ft volt, akkor 28 500 Ft+ (85000 Ft-28500)/2, azaz 56 750 Ft kell, hogy a számlánkon maradjon.

Ha ez nem így történt – és sajnos több ügyfelünk is jelezte, hogy ilyen helyzetbe került - , akkor a törvény rendelkezik arról, hogy a pénzforgalmi szolgáltatónak a mentességnek megfelelő összeget az adósnak meg kell fizetnie. „Ha a pénzforgalmi szolgáltató az adóst megillető, de végrehajtás alá nem vonható mentes pénzösszeget a 79/A. §-ban vagy a 79/D. §-ban foglaltak ellenére kifizeti a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezésére, a pénzforgalmi szolgáltató a mentesnek minősülő összegért felelős az adósnak és köteles azt részére visszatéríteni.”

Ez azt jelenti, hogy bátran reklamálhatunk a számlavezetőnknél, és szólíthatjuk fel a mentességet élvező összeg visszafizetésére!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Akinek 2020.04.06. után lejár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye, annak nem szükséges új kérelmet beadnia mindaddig, amíg a vészhelyzet tart, mert az érvényes marad a veszélyhelyzet megszűnése hónapját követő második hónap végéig. A kérelmek benyújtására, a vészhelyzet megszűnése napjától számított 2 hónapon belül lesz lehetőség. Új kérelem benyújtása továbbra is lehetséges.

A Kormány által kiadott, a veszélyhelyzet során teendő egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV.5) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a Vr. hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.”

lifestyle 3238401 1920

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

- évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (2020-ban alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);

- a gyermek tartására is köteles és nyugellátásban vagy a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében részesülő családba fogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, továbbá emellett évente kétszer, augusztus és november hónapban pótlék (2020-ban alkalmanként 8 400 Ft);

- általános iskolás gyermekek esetében ingyenes étkezés;

- középiskolás gyermekeknél – 9. évfolyam fölött is – ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzájárulás;

- felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;

- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának egyik alapfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek, ill. tanulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási törvény alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefizetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített a részére járó rendszeres szociális ösztöndíj legalacsonyabb összege;

- a fiatalok életkezdési támogatása és a Babakötvény tekintetében további kedvezmények: a minden újszülöttnek járó 42 500 Ft-on túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44 600 Ft. A Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %-ának megfelelő, de maximum 12 000 Ft összegű támogatás kerül jóváírásra;

- szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

  • hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja,
  • rajtuk kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Ezen felül az E.ON-nál szociálisan rászoruló ügyfélnek minősül az, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezik, védendő fogyasztó lesz, így részletfizetést vagy fizetési haladékot kaphat, illetve előrefizetős mérőórát.

Végrehajtási kisokos 1.

A végrehajtói kézbesítésről

A veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezések között ugyan kevés vonatkozik a végrehajtási eljárásra, de ezek pontos értelmezése fontos mindenki számára.

Sokan sóhajtottak fel és értelmezték úgy a 74/2020-as kormányrendeletben 9.§-a szövegét, hogy nem lehet közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményezni és a folyamatban lévőket nem lehet kézbesíteni.

A rövid válaszunk az, hogy DE.

laptop 3196481 1920

A rendelet korlátozása a szóbeli beadványokra vonatkozik, azaz a közjegyzői irodákban nem lehet személyesen a fizetési meghagyásokkal kapcsolatban intézkedni. Az elektronikus ügyintézés folyamatos - a követeléskezelők jellemzően amúgy is elektronikus csatornán keresztül indítják ezeket az eljárásokat.

A másik félreértés a végrehajtói kézbesítés kifejezés miatt keletkezhetett. A végrehajtói kézbesítést és annak szabályait a végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény írja le. Röviden ez szó szerint azt jelenti, hogy a végrehajtható okiratot, ebben az esetben a közjegyzői fizetési meghagyást maga a végrehajtó kézbesíti. Ez egy, a fizetési meghagyások számosságához viszonyítva ritka kézbesítési forma, az eljárások meghatározóan postai úton bonyolódnak.

Azaz, a közjegyzői fizetési meghagyások kibocsátására a veszélyhelyzet ideje alatt is mód van. Ezeket az eljárásokat a követeléskezelők, közüzemi és telekommunikációs szolgáltatók, hitelezők továbbra is elindíthatják.