Babakötvény

Mit kell tudni a babakötvényről?

A magyar állam minden 2005. december 31. után született gyermek számára 42 500 forint életkezdési támogatást ad, melyet egy alacsony kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön, és kamatozzon, egy ún. Start-értékpapírszámlát kell nyitni.
A számlát a gyermek szülein túl egy hozzátartozó is megnyithatja.

Milyen jellemzői vannak a Babakötvénynek?

  • Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év.
  • Alapcímlete 1,- Ft, tehát akármilyen kis összeggel megvásárolható.
  • Változó kamatozású állampapír, így hosszú távon biztosítja a befektetett összeg értékállóságát.
  • Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium értékének összegével egyenlő.
  • A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértékével.
  • A kamatprémium mértéke 3%.
  • A kamat Start-értékpapírszámlán történő jóváírása évente február 1-jén történik. Az első sorozat (2032/S) esetében évente december 2-án.
  • Az éves befizetések 10%-ának megfelelő, de maximum 6.000 forint összegű támogatás is jóváírásra kerül.
  • A számlanyitást követően a Babakötvények vásárlása automatikusan történik a Start-értékpapír számlán jóváírt összegekből.

A Babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, és a befizetett összegnek megfelelő mennyiségű Babakötvényt a Kincstár azonnal jóváírja a Start-értékpapírszámlán.

Ki vásárolhat Babakötvényt?

Babakötvényt bármely természetes személy vásárolhat a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára.

Hol vásárolhat Babakötvényt?

A Start-értékpapírszámla a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és Értékesítési pontjain nyitható meg. Ezt követően a befektetők a gyermek számlája javára egyszerű pénzátutalással biztosíthatják a Babakötvény megvásárlását.

Mennyi pénzre számíthat a gyermeke az életkezdéshez?

Amennyiben minden évben 3 % inflációval és 18 éven keresztül havi ötezer forint befizetésével számolunk, kb. 2,3 millió forint takarítható meg. Az utóbbi évek inflációs adatai alapján valamivel kevesebb, de mindenképp 2 millió forint körüli összegre lehet számítani.

Babakötvénnyel elérhető összeg a gyermek 18 éves korára

nyitó összeg

42 500 Ft

42 500 Ft

42 500Ft

szülői befizetés/hó

0 Ft

1 000 Ft

5 000 Ft

futamidő

19 év

19 év

19 év

feltételezett éves hozam (infláció+kamatprémium)

3+3%

3+3%

3+3%

számlavezetési díj

0 Ft

0 Ft

0 Ft

lejáratkori összeg

128 500 Ft

574 200 Ft

2 339 000 Ft

Forrás: www.allampapir.hu/allampapirok


A Babakötvényről bővebben a Magyar Állampapír hivatalos oldalán tájékozódhat: http://www.allampapir.hu/allampapirok/BABA

 

A kép forrása: http://csalad.hu/2016/06/09/babakotveny-es-start-szamla