Panaszkezelés és fogyasztóvédelmi eljárás

Amennyiben a fogyasztónak panasza van a pénzügyi szolgáltató magatartására, tevékenységére, vagy a szolgáltató mulasztásával összefüggésben, jogai érvényesítése érdekében a panasszal először minden esetben a pénzügyi szolgáltatóhoz kell fordulnia.

A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezheti, miután a pénzügyi szolgáltatónál panaszát már korábban előterjesztette, azonban

  • a pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott panaszra 30 nap elteltét követően nem érkezett válasz;
  • a válasz nem érdemi vagy nem teljes körű, illetve a szolgáltató a panaszt nem a jogszabályban előírt módon kezelte, vizsgálta ki, avagy
  • a válasz alapján egyéb, az MNB hatáskörébe tartozó jogsértés feltételezhető.

Fogyasztóvédelmi eljárás a jogsértés bekövetkezését követő öt éven belül indítható.

Az MNB a fogyasztóvédelmi eljárásban azt vizsgálja, hogy a pénzügyi szolgáltató a rá vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezéseket megtartja-e, illetve amennyiben a pénzügyi szolgáltató eljárása, mulasztása jogszabályt sért, eljár annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltató jogszerű működését helyreállítsa.

A panasz összeállításához segítséget nyújt az MNB honlapján található formanyomtatvány.