Álláskeresési járadék 2024

Minden magyarországi állampolgár, aki állást keres, a feltételek teljesülése esetén meghatározott ellátásra, azaz álláskeresési járadékra (korábbi nevén munkanélküli járadék vagy munkanélküli segély) lehet jogosult.

Ki jogosult az igénybevételére?

Az a személy, aki …

 • regisztrált álláskereső,
 • az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap jogszerző idővel rendelkezik, vagyis 12 hónapig munkaviszonyban állt (30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság nem számítható el).
 • munkakereső, de keresése nem járt eredménnyel, továbbá az állami foglalkoztatási szerv sem tudott részére megfelelő munkahelyet ajánlani.

Hol és hogyan igényelhető?

 • Az álláskeresési járadékot a lakcím (lakóhely vagy tartózkodási hely) szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya állapítja meg.
 • A járadék folyósítását a fenti kritériumok fennállása esetén – az ügyfél kezdeményezheti
  1. személyesen a foglalkoztatási osztályon, vagy
  2. elektronikus úton az e-Papír szolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek).

Milyen dokumentumok szükségesek az álláskeresési járadék megállapításához?

 • A korábbi foglalkoztatásokat igazoló dokumentumokra.
 • A legutolsó munkahely felmondási papírjaira.
 • Vállalkozó esetében a tevékenységet megszüntető igazolásra, illetve a tartozásmentességi okiratra.
 • Személyes okmányokra: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya, TB kiskönyv/OEP igazolvány.

Mennyi az álláskeresési járadék összege?

A munkanélküli segély összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) napi összegénél, mely 2024-ban napi 7733 forint.

Mennyi ideig folyósítható?

 • Számításának alapja, hogy 10 nap jogosultsági idő, egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg. Az álláskeresési járadék legfeljebb 90 napig folyósítható.
 • A folyósítási ideje alatt az álláskereső TB ellátásra jogosult.

 

 

Forrás:

https://bank360.hu/munkanelkuli-segely-allaskeresesi-jaradek

https://www.hrportal.hu/allaskeresesi-tamogatas-kalkulator.html

https://nfsz.munka.hu/cikk/78/Ki_jogosult_allaskeresesi_jaradekra