Az önkéntes nyugdíjpénztárakról

Ahogyan azt a Nyugdíjcélú megtakarításokról c. bejegyzésben jeleztük a nyugdíj előtakarékossági formák három típusát külön-külön is bemutatjuk kitérve az előnyeikre és kockázataikra egyaránt. Elsőként az önkéntes nyugdíjpénztárról ismertetjük a főbb tudnivalókat.

Az önkéntes nyugdíjpénztár egy nyugdíj előtakarékossági forma, amely 1993 óta létezik Magyarországon. Elsődleges célja pedig az állami nyugdíj kiegészítése. Az önkéntes nyugdíjpénztár az ún. hárompilléres nyugdíjrendszer harmadik pillérébe tartozik. Vagyis azok vehetik igénybe, akik elégedetlenek a felosztó-kirovó jellegű társadalombiztosítási rendszerrel (első pillér), és a magánnyugdíjpénztár (második pillér) által nyújtandó nyugdíj mennyiségével. Utóbbi pénztári forma leginkább abban tér el az önkéntes nyugdíjpénztártól, hogy abba a nyugdíjjárulék egy része kerül, míg az önkéntes megtakarítást csak leadózott jövedelemből lehet létrehozni.

Magyarországon jelenleg 32 önkéntes nyugdíjpénztár működik több mint egymillió taggal. A pénztárak közül 11 zártan működik, melyek esetében csak meghatározott munkahelyekkel lehet tagsági viszonyt kezdeményezni, míg többségük (21) nyílt, ahová bárki csatlakozhat.

Hogyan is működik az önkéntes nyugdíjpénztár? A szolgáltatás igénybevételéhez tagdíjat kell fizetni a nyugdíjpénztár felé, melynek kisebb részét a költségek fedezésére fordítják, nagyobb része (legalább 90%-a) pedig az egyéni nyugdíjszámlára kerül, ahol a hozamokkal és az állami adókedvezménnyel együtt növekedhet a megtakarítás. A nagyobb nyugdíjmegtakarítás céljából a tagdíjat lehet emelni, illetve anyagi nehézségek esetén csökkenteni is. A tagdíj nem fizetésekor – mely a legrosszabb eshetőség – a pénztár a hozamokból vonja le a tagdíj minimumot. Ezenkívül lehetőség van eseti befizetésre is, illetve indexálásra, vagyis a befizetések évenkénti növelésére a pénzromlás kompenzálásaként.

Az önkéntes nyugdíjpénztár a cafeterián belül vált igazán népszerűvé, tehát a nyugdíjszámlára a munkáltatónak is lehetősége van befizetni a munkáltatói juttatások részeként. Ez lehet a tagdíj átvállalása vagy célzott szolgáltatásként történő befizetés. Utóbbi esetben a pénz egy külön folyószámlára kerül és a munkáltató által megszabott feltételek alapján fizetik ki, erre azonban itt részletesen nem térünk ki. Fontos azonban tudni, hogy a cafeteria kedvező adózása 2019 elején megszűnt, így ezek a befizetések jövedelemként adóznak azzal a lényeges különbséggel, hogy évi 20% adójóváírás vehető igénybe utána.

A portfóliókról. A portfólió befektetési csomagot jelen, amiben értékpapírok vannak és ami végső soron megtermeli a hozamot a kliens számára. Nyugdíjpénztári tagként jellemzően 2-6 portfólió közül lehet választani és hozamukban, valamint befektetési kockázatukban térnek el egymástól. Egyszerre csak egy portfóliót lehet választani, azonban lehet közöttük váltani.

Amennyiben a pénztártag elérte a nyugdíjkorhatárt írásban nyilatkozhat arról, hogy a nyugdíjszámlán lévő megtakarítást részben vagy egészben felveszi, járadék formájában kívánja igénybe venni, nem kívánja azonnal igénybe venni; a tagdíjat tovább fizeti vagy sem. Ezen eshetőségek bármely kombinációját biztosítania köteles a pénztárnak.

 

Összegzés – előnyök és hátrányok

Az önkéntes nyugdíjpénztár előnyei:

 • Nem igényel befektetési szakértelmet.
 • A költségszintje olcsónak mondható.
 • 4-5.000 forintos kezdő havidíj is elegendő a megtakarítás elindításához.
 • 20%-os SZJA-jóváírás jár a befizetések után, maximum évi 150.000 forint értékben.
 • Kockázatvállalási hajlandóságtól függően lehet portfóliót választani.
 • A várakozási idő alatt (belépéstől számított 10 év) a pénztártag átléphet egészség-, vagy önsegélyező, vagy egészség- és önsegélyező pénztárba, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja.
 • Elhalálozás esetén a megtakarítást a kedvezményezett, illetve annak hiányában a törvényes örökös kapja meg.

Az önkéntes nyugdíjpénztár hátrányi:

 • Nincs lehetőség egyedi portfólió kialakítására.
 • A befizetésekhez a várakozási idő alatt (belépéstől számított 10 év) nem lehet hozzányúlni, kivéve a nyugdíjkorhatár elérése esetén.
 • A nyugdíjkorhatár emelésével a megtakarításhoz való hozzáférés is későbbre tolódik.
 • A pénztárak jelentős mértékben támaszkodnak magyar állampapírokra. A hozamok nagyban függenek a magyar gazdaság teljesítményétől.
 • Az éves adójóváírás maximum 150.000 forintos összege az önsegélyező és egészségpénztárakkal közös kereten osztozik.

 

 

Forrás:

https://mnb.hu/fogyasztovedelem/nyugdij-celu-ongondoskodas/nyugdijpenztarak/onkentes-nyugdijpenztar

https://nyugdijmaskeppen.hu/nyugdijbiztositas-vagy-onkentes-nyugdijpenztar/

https://nyugdijbiztositas.com/onkentes-nyugdijpenztarak-osszehasonlitasa/

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.