Családvédelmi Akcióterv (Babaváró hitel, CSOK, Jelzáloghitel-elengedés)

Babaváró hitel / támogatás

2019.július 1-től igényelhető a Babaváró hitel / támogatás. Lényege, hogy a feltételeknek megfelelő házaspárok, maximum 11 millió forint kölcsön vehetnek fel, legfeljebb 20 éves futamidőre és maximum havi 51 ezer forintos törlesztőrészlettel. A hitel szabad felhasználású, nincs elszámolási kötelezettség és hitelkiváltásra is fordítható.

2024.január elsejétől a konstrukció szabályozása több ponton is módosításra került. Ebből a két legfőbb a maximálisan igényelhető összeg megemelése 10-ről 11 millió forintra, illetve a hitelfelvevő házaspár női tagjára vonatkozó életkori korlát szűkítése 41-ről 30 évre. Utóbbi változtatás nem érinti azokat a házaspárokat, ahol eléri a 12 hetes várandósságot a feleség.

 

Mi a babaváró hitel / támogatás?

A babaváró hitel vagy támogatás egy államilag garantált és kamattámogatott, szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli kamatmentes kölcsön, melynek igénybevétele az 5 éven belül gyermeket vállaló házaspároknak ajánlott.

Amennyiben a hitelfelvételt követő 5 éven belüli gyermek érkezik a családba a futamidő végéig a kamatmentesség biztosított, ellenkező esetben az 5. év után az addig igénybe vett kamattámogatást a határidő lejártát követő 120 napon belül vissza kell fizetni. További kedvezmény, hogy két új gyermek érkezése esetén a hitel 30 százalékban, három gyermek esetén 100 százalékban állami támogatássá alakul át és elengedésre kerül.

A jogszabály teljes szövege itt érhető el.

 

Kik jogosultak a támogatásra és milyen feltételeket kell teljesíteniük?

Azok a házaspárok jogosultak az igénybevételére, ahol a feleség 18-30 év közötti. Amennyiben a feleség elmúlt 30 éves, de nem töltötte be a 41. életévét és igazolni tudja legalább a 12. hetet betöltött várandósságát 2024. december 31-ig még jogosult a támogatás igénybevételére.

Köztartozásmentesség (legfeljebb 5 ezer forint köztartozás állhat fenn); magyarországi lakcím megléte mindkét félnek; 3 éves tb-jogviszony vagy felsőoktatási tanulmány igazolása legalább a pár egyik tagjának. Külföldről hazatérőktől minimálisan elvárt hazai TB jogviszony igazolás időtartama 90 nap, amelyet 180 napon belül kell igazolni. Az esetleges várandósságról a kezelőorvostól kérhető igazolás.

 

Ki tekinthető gyermeknek?

Az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti, velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek. A gyermekszámba csak a hitelkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekek számítanak be. Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye legalább az egyik igénylőével megegyezik.

 

Hol lehet kérelmezni a babaváró hitel folyósítását és milyen iratok szükségesek hozzá és milyen költséggel jár?

A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél lehet benyújtani. A hitelintézet a kérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el. Ebbe nem számít bele a hiánypótlásra vagy kiegészítésre biztosított időtartam.

Az igényléshez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány (vagy útlevél/jogosítvány);
 • lakcímkártya;
 • adókártya;
 • TB jogviszony igazolás;
 • kezelőorvos által kiállított dokumentum (ha úton van a baba).

A kölcsönkérelem elbírálásáért a kölcsön folyósításáért a hitelintézet költséget nem számolhat föl az igénylőnek. A hitelfelvevőnek ugyanakkor a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat kell fizetnie a hitelintézeten keresztül. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5 százaléka. A hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét.

 

Támogatási összeg, törlesztőrészlet és futamidő

A hitel összege legfeljebb 11 millió forint. Havi törlesztőrészlete legfeljebb havi 51 ezer forint. Futamideje 5-20 év. Fontos megjegyezni, hogy a ténylegesen felvehető hitelösszeget a hitelintézet által elvégzett hitelbírálat határozza meg, amelyben hangsúlyos az igénylők jövedelmi helyzete.

A kölcsönkérelem benyújtását követő 5 éven belül a családba legalább 1 gyermek születik, 3 évig nem kell a törlesztőrészleteket fizetni, és a teljes futamidőre jogosulttá válnak a kamatmentes törlesztésre. Amennyiben a második gyermek is megszületik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, és a tartozás 30 százaléka elengedésre kerül. Ikergyermekeknél a törlesztés szüneteltetése 3+2 évig jár, vagyis az egyik gyermek után igénybe vett 3 év után a másik ikergyermekre is kérhető +2 év szüneteltetés. A harmadik gyermek érkezésével a teljes fennmaradó tartozást megszűnik, ezzel a babaváró hitel vissza nem térítendő támogatássá alakul.

 

Mire használható fel a támogatási összeg? Lehet-e önerő egy jelzáloghitel felvételhez?

A hitel szabad felhasználású, igy annak felhasználására nincs kikötés. A hitelintézetek ugyanakkor kérhetik a hitelcél igazolását (pl. lakáscélt írhatnak elő), ami viszont nem jellemző. Gyakori kikötés ezzel szemben, hogy a hitelfelvevő a jövedelmét a folyósítást végző hitelintézetnél nyitott számlára érkeztesse.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elfogadhatónak tartja, hogy legfeljebb 75 százalékban önerőként számítsák be a bankok a babaváró hitelt. A babaváró hitel tehát részben működhet önerőként is.

 

Előtörlesztés

A babaváró hitel előtörleszthető, amelyért a hitelintézet díjat és egyéb költséget nem számolhat fel az ügyfélnek. Ugyanakkor, ha a gyermekvállalást nem teljesítő személyek a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50 százalékos mértékben előtörlesztik a hitelt, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni.

 

Mi történik, ha nem teljesülnek a támogatási feltételek?

A mennyiben nem érkezik meg a családba 5 éven belül a gyermek (akár születéssel, akár örökbefogadással), akkor onnantól kezdve piacihoz hasonló kamatozásúvá válik a fennmaradó tőkerész törlesztése és az igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül vissza kell fizetni.

A támogatás abban az esetben is elvész, ha a szülők megszüntetik magyarországi lakcímüket, vagy az érintett kiskorú gyermekük kikerül a nevelésükből.

Amennyiben a házaspár egyik tagja meghal a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, akkor függetlenül a gyermekvállalás teljesítésétől, nem szűnik meg a kamattámogatás.

Válás esetén a babaváró hitel személyi kölcsönökhöz hasonló hitellé válik annyi könnyítéssel, hogy ha teljesült a gyermekvállalásra vonatkozó feltétel, akkor visszamenőleg nem kell megfizetni az addig igénybe vett támogatást.

Forrás:

Csalad.hu

Portfolio.hu

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról

 

CSOK

A 2015-ben bevezetett és azóta számos módosítást megélt Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) a gyermeket nevelő vagy vállaló családok számára nyújt segítséget az ingatlanvásárláshoz, illetve bővítéshez, korszerűsítéshez.

CSOK Plusz

A CSOK Plusz egy 2024 január 1-től elérhető legfeljebb 3%-os kamatozású államilag támogatott kölcsön. A hitel futamideje 10 és 25 év között lehet.

 

Az igényelhető kölcsön maximális összege a gyermekek számától függően a következőképp alakul:

 • egy gyermek vállalása esetén legfeljebb 15 millió forint,
 • két gyermek vállalása esetén legfeljebb 30 millió forint,
 • három, vagy annál több gyermek vállalása esetén legfeljebb 50 millió forint.

A gyermekvállalás határideje egy vállalt gyermek esetén 4 év, két vállalt gyermek esetén 8 év, három vállalt gyermek esetben 10 év.

 

Amennyiben a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással teljesíti a gyermekvállalás határideje két évvel meghosszabbítható. A gyermekvállalást teljesítettnek tekinthető abban az esetben is ha a magzat a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal vagy halva születik, vagy ha a házastársak egyike meghal.

A hitelösszeg megállapításakor a már meglévő és a vállalt babákkal is számolnak, de gyermekvállalás nélkül nem lehet igényelni CSOK Pluszt, tehát minimum egy babát vállalni kell.

Előfeltételek

 • A CSOK Pluszra jogosult az a házaspár, melynek nő tagja a hitelkérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét. A kölcsönt a házastársak kizárólag együttesen igényelhetik és mindketten támogatott személyekké válnak. Az ügyletbe további adós nem vonható be. december 31-éig az életkori korlátozást nem kell alkalmazni, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll.
 • Büntetlen előélet és köztartozásmentesség, illetve 5000 forintot meg nem haladó köztartozás.
 • A hiteligényléskor legalább az egyik igénylőnek minimum 2 éves TB-jogviszonnyal kell rendelkeznie, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A felsőoktatási tanulói jogviszony is beszámítható, illetve, ha az igénylő a gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, továbbá amennyiben megváltozott munkaképességű személynek minősül.
 • Az igénylők a központi hitelinformációs rendszerben (KHR) nem rendelkezhetnek nyilvántartott tartozással, vagy azt már 1 évnél régebben kiegyenlítették.

Önerő

Az MNB rendelete értelmében 2024. január 1-jétől akár 10 százalékos önerővel is felvehetnek lakáshitelt azok, akik a hitelkérelem benyújtásának napjáig nem töltötték be a 41. életévüket, és nem rendelkeznek 50 százaléknál nagyobb tulajdonrésszel más ingatlanban.

Igényelhetőség

CSOK Pluszt csak egy alkalommal lehet igényelni abban az esetben is, ha a már igénybe vett kölcsön visszafizetésre került. A korábban igénybe vett CSOK nem jelent akadályt az igényelhetőségben, amennyiben a gyerekvállalás teljesült vagy a gyermekvállalás sikertelensége esetén a támogatást visszafizetésre került.

A CSOK Plusz felhasználhatósági köre

CSOK Plusz igényelhető a Magyarország területén lévő lakás vagy egylakásos lakóépület (családi ház)

 • építéséhez,
 • vásárlásához,
 • lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez, vagy
 • meglévő lakás bővítéséhez.

Ugyanakkor a bővítéssel nem járó szimpla korszerűsítésre, felújításra, illetve telekvásárlásra nem a CSOK Plusz nem igényelhető.

Az ingatlannal szemben támasztott kritériumok

A lakás vételára vagy bekerülési költsége, vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen nem haladhatja meg

 • az első közös lakásszerzők esetén a 80 millió forintot,
 • más esetekben a 150 millió forintot.

Lakásvásárlás esetén annak vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől. A meglévő közös lakástulajdon nem kizáró tényező, ugyanakkor a CSOK Plusszal szerzett ingatlannak meg kell haladnia annak forgalmi értékét, vagy a megelőző 2 éven belül utoljára elidegenített közös tulajdonú lakás eladási árát.

Az ingatlan hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén lakásnál a 40 négyzetmétert, családi háznál a 70 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén lakásnál az 50 négyzetmétert, családi háznál a 80 négyzetmétert,
 • három vagy több gyermek esetén lakásnál a 60 négyzetmétert, családi háznál a 90 négyzetmétert.

A kölcsön igénybevétele

A jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását

 • lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
 • bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásul vételét megelőzően,
 • lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően,
 • lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

lehet kérvényezni a szabadon kiválasztott hitelintézettől.

A kölcsönkérelmet lakásvásárlás esetén a benyújtásának napját követő 30 napon belül, lakásépítés vagy bővítés esetén 60 napon belül bírálja el a hitelintézet. A hiánypótlásra, kiegészítésre biztosított időtartam (legalább 10 munkanap) ebbe nem számít bele. A kölcsön folyósítására a lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor, lakás építése vagy bővítése esetében az a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik.

Szüneteltetés és tartozáselengedés

A vállalt gyermekek megérkezésével újabb kedvezmények (gyermekvállalási támogatások) vehetők igénybe. Az első gyermek érkezésekor, de már a magzat 12 hetes korától legfeljebb egy évig szüneteltethető a hiteltörlesztés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a futamidő annyival hosszabbodik, hogy a család fizetési kötelezettsége ne haladja meg a szüneteltetést megelőző részletet.

A második és minden további gyermek érkezésekor pedig 10-10 millió forinttal csökken a fennálló kölcsöntartozás, amihez ugyancsak elegendő a 12 hetes várandósság igazolása.

Fontos! A szüneteltetés és a tartozáselengedés a futamidő alatt született vagy örökbefogadott gyermekek után járnak. Ezekben az esetekben nem számítanak a korábban meglévő gyerekek.

A CSOK Plusz felvételéhez számos feltételnek kell megfelelnie a családoknak. Az egyik legfontosabb a vállalt gyermekszám teljesítése. Ha a megadott határidőig sikertelen lesz a gyermekvállalás vagy a házaspár elválik, akkor a kamattámogatás megszűnik. Mindezen túl, ha nem teljesül a szerződésben rögzített gyerekvállalás, akkor 120 napon belül vissza kell fizetni az addig felvett kamattámogatást a jegybanki alapkamat + 5 százalékpontos büntetőkamattal együtt.

Illetékmentesség

A CSOK Plusz rendelet kihirdetésével egyidőben módosításra került az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Fontos hangsúlyozni, hogy a falusi CSOK felhasználásával vásárolt lakások esetében illetéket továbbra sem kell fizetni és nincs vételár korlát sem.

CSOK Plusz esetében a vételár 80 millió forintot meg nem haladó része lesz illetékmentes. Az ezt meghaladó részre viszont már meg kell fizetni a 4 százalékos illetéket (vételár korlát).

A módosítás szerint az elengedett illetéket vissza kell fizetni abban az esetben, ha pár megsérti a jogszabályt, vagy ha vissza kell fizetniük a Falusi CSOK-ot vagy a CSOK Pluszhoz kapott kamattámogatást. Az illetéket nem kell visszafizetni abban az esetben, ha gyermekvállalás után jár a kedvezmény és a baba a házaspár egészségi állapota miatt nem teljesülhet.

Forrás:

Bankmonitor.hu

Penzcentrum.hu

Portfolio.hu

Jogszabály:

Magyar Közlöny 2023. évi 171. szám

 • A Kormány 518/2023. (XI.30.) Korm. rendelete a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról (9279-9315 old.)
 • évi LXXXIII. törvény az egyes adótörvények módosításáról (9196-9197 old.)

 

Falusi CSOK

A falusi CSOK az egyetlen vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás jelenleg, amely gyermekszámtól és a felhasználás módjától függően 600 ezer és 15 millió forint közötti támogatási összeggel érhető el.

2024-ban országszerte 2631 településen elérhető a falusi CSOK. A települések listája innen érhető el.

Mire vehető fel a támogatás és mekkora összeggel?A falusi CSOK a preferált kistelepüléseken fekvő vagy külterületi (tanya, birtokközpont) lakásnak minősülő

 • használt lakás vásárlására és bővítése, illetve korszerűsítésére,
 • meglévő használt lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • új egylakásos lakóépület vásárlására vagy építésére

vehető igénybe. Új építésű társasházi lakás nem vásárolható falusi CSOK-kal. Használt lakás vásárlására a támogatás maximum 50 százaléka használható fel. Másik felét az ingatlan bővítését, illetve korszerűsítését kell megvalósítani a támogatásból.

Mekkora támogatás igényelhető?

 

Igénybevételének legfőbb kritériumai:

 • Büntetlen előélet és köztartozásmentesség, illetve 5000 forintot meg nem haladó köztartozás.
 • A hiteligényléskor legalább az egyik igénylőnek minimum 2 éves TB-jogviszonnyal kell rendelkeznie.
 • Előre vállalt gyerek esetén a feleség a 41. életévét nem töltheti be.
 • A gyermekek előre vállalása:
  1. gyermektelen fiatal házaspárok legfeljebb három,
  2. egygyermekes fiatal házaspárok legfeljebb kettő,
  3. kétgyermekes fiatal házaspárok legfeljebb egy gyermeket vállalhatnak előre.
 • A gyermekszám meghatározása: az igénylővel egy háztartásban élő meglévő és előre vállalt 25 év alatti gyermekek, illetve a 12. hetét elért magzat együttesen kerül beszámításra.
 • Idősebb párok, élettársi kapcsolatban élők, illetve egyedülállók a meglévő gyermekeik után igényelhetik a támogatást.
 • Egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni.
 • Meglévő lakástulajdon az igénylést nem gátolja, azonban a támogatott ingatlanban mindkét félnek (házastárs, élettárs) tulajdont kell szereznie.
 • 10 éves életvitelszerű bentlakási kötelezettség teljesítése, mely időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom is bejegyzésre kerül. (A kötelezettség alóli kivételeket lásd a kormányrendelet 16. §-ában.)

Az ingatlan hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén lakásnál a 40 négyzetmétert, családi háznál a 70 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén lakásnál az 50 négyzetmétert, családi háznál a 80 négyzetmétert,
 • három vagy több gyermek esetén lakásnál a 60 négyzetmétert, családi háznál a 90 négyzetmétert.

Igénylés és folyósítás

Az igénylő a hitelintézeténél benyújtott kérelme alapján igényelheti a támogatást, amelyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár a hitelintézeten keresztül folyósít.

Építés és bővítés esetén a támogatás folyósítása a készültségi fok függvényében, utólagosan történik. A részösszegeket a bank az elért készültségi fok arányában, a beruházási költségek legalább 70 százalékáról szóló számlabenyújtás mellett folyósítja.

A falusi CSOK-ot a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, b) lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, c) lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően, d) új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, nem engedélyköteles építési tevékenység esetén annak befejezését megelőzően kell igényelni a választott hitelintézetnél.

Áfa-visszatérítés

Az áfa-visszatérítés a CSOK Pluszhoz nem, a falusi CSOK-hoz azonban továbbra is igénybe vehető.

 • Meglévő lakóház korszerűsítésekor és/vagy bővítésekor, illetve használt lakóház vásárlásával együttesen megvalósuló korszerűsítés és/vagy bővítés esetén a munkákról és a felhasznált anyagokról kiállított 27 százalékos áfatartalmú számlák alapján legfeljebb 5 millió Ft általános forgalmi adó visszaigényelhető.
 • Új lakóház építésekor a munkákról, a felhasznált anyagokról és az építési telek megvásárlásáról kiállított 27%-os áfatartalmú számlák alapján legfeljebb 5 millió Ft általános forgalmi adó visszaigényelhető.
 • Újépítésű, egylakásos lakóépület vásárlásakor a vételár 5 százalékos áfája akkor igényelhető vissza, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert.
CSOK-hitel

A falusi CSOK mellé továbbra is igényelhető a fix 3 százalékos kamatozású kamattámogatott CSOK-hitel. Előre vállalt gyermek esetén ugyanakkor a CSOK Plusz is igényelhető. A két hitelkonstrukció azonban együttesen nem vehető fel, tehát választani kell. A CSOK-hitel a gyermekkel rendelkező számára, míg a CSOK Plusz a gyermeket vállalók számára lehet előnyös.

A CSOK-hitel két gyermek után maximum 10 millió, legalább három gyermek után maximum 15 millió forint erejéig vehető igénybe. Az előre vállalt gyermek után csak fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára elérhető a CSOK-hitel.

A falusi CSOK CSOK-hitellel, CSOK Plusz hitellel és piaci lakáshitellel egyaránt kombinálható.

Forrás:

Bankmonitor.hu

Portfolio.hu

Jogszabály:

302/2023. (VII.11) Korm. rendelet a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról

 

Jelzáloghitel-elengedés

2019. július 1-től az egynél több gyermeket vállaló egyedülállók, házasok, élettársak állami támogatással csökkenthetik a lakáshitel-tartozásukat. A jelzáloghitel-elengedés a tőketartozás csökkentésére használható fel.

Milyen gyermekek után igényelhető a kedvezmény?

Az igénylő, illetve házastársa vagy élettársa vér szerinti gyermeke után, továbbá magzat után, a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermek után. 2023 szeptembere óta a támogatás a gyermek igénylés előtti elhalálozása esetén is igénybe vehető.

A támogatás csak az igénylővel, igénylőkkel egy háztartásban élő gyermek után igényelhető, ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal.  Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni a meglévő gyermekszám meghatározása során.

Mire használható fel a kedvezmény?

A kedvezmény az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére vehető igénybe. A 2017. november 14-e előtt felvett szabad felhasználású jelzáloghitel-tartozás csökkentésére is felhasználható. 2017. november 14-e után felvett jelzáloghitelek esetében már csak a lakáscélúakra vonatkozik a kedvezmény.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot – csökkentésére használható fel.

A CSOK és falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott CSOK-hitel, valamint a CSOK Plusz is jelzáloghitelnek számít, így ezek tartozáscsökkentésére is felhasználható a támogatás, babaváró hitelre vagy személyi kölcsönre viszont nem érvényesíthető.

A támogatás igénylésének határideje

A 2020. június 30-áig megszületett gyermekekre nincs előírt határidő. Az ezt követően született vagy örökbefogadott gyermekek után azonban a születést vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően a támogatás 180 napig igényelhető. Ez jogvesztő határidő. Később tehát a támogatás már nem igényelhető.

A támogatás összege

 • A 2019. július 1-je után született vagy örökbe fogadott második gyermek után 1 millió forint.
 • A 2019. július 1-je után született harmadik gyermek után 4 millió forint.
 • A 2018. január 1-je és 2019. június 30-a között született harmadik gyermek esetén 1 millió forint.
 • További gyermekek után 1-1 millió forinttal csökkenthető a tartozás.
Forrás: csalad.hu

 

További fontos tudnivalók

A házaspárok vagy élettársak csak együttesen igényelhetik a jelzáloghitel-engedést, akkor is, ha a hitel csak egyikük nevére szól.

Az ingatlanban az igénylőnek – együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen – legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal kell bírni.

A büntetett előélet és a fennálló köztartozás kizáró okok.

2022 óta egyszerre akár több jelzáloghitelre is igényelhető a támogatás.

 

Igénylés

A kérelmet a járási hivatalnál vagy kormányablaknál lehet benyújtani. Pozitív elbírálás esetén a hitelt adó pénzintézet 4 napon belül előtörlesztésként írja jóvá a támogatást, amelyért nem számolhat fel egyéb díjat vagy költséget. Ezt követően a pénzintézetnek 10 napon belül újra kell számolnia a havi törlesztőrészletet, változatlan futamidő mellett. Az igényléshez szükséges nyomtatvány innen tölthető le.

Forrás:

Portfolio.hu

Jogszabály:

337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet a három- vagy többgyermekescsaládok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről