Hitel és lízing

Jelzáloghitelek

Jelzáloghitel esetén a hitelintézet a hitel fedezetéül felkínált ingatlanra jelzálogjogot jegyeztet be. Ingatlanfedezet mellett jellemzően nagyobb hitelösszeg vehető fel hosszú lejáratra, más hiteltermékhez képest kedvezőbb kamatozással.

Általános

A jelzáloghitel két altípusát különböztetjük meg:

 • ingatlancélú jelzáloghitel
 • szabad felhasználású jelzáloghitel

Nemfizetésnél érvényesíti jelzálogjogát, azaz a fedezetül felajánlott ingatlanra végrehajtást kérhet. Végső esetben értékesíti az ingatlant a ki nem fizetett tartozást és annak kamatait pedig az így befolyt összegből biztosítja.

A hitelkérelem elbírálásánál fontos szempont a rendszeres jövedelem nagysága és igazolása, mivel a bank ez alapján dönti el, hogy mekkora összegű havi törlesztőrészlet biztonságos fizetésére képes. A felvehető hitel nagyságát a rendelkezésre álló önerőn kívül a fedezetként szolgáló ingatlan értéke is befolyásolhatja.

A jelzáloghitel szerződésekre hosszú, akár 20-25 éves futamidő jellemző, de elérheti a 30 évet is. Így annak elkerülése érdekében, hogy a hitelfelvevő halála legalább a hitel további törlesztése szempontjából ne hozza reménytelen helyzetbe a családot, bankok a hitel felvételét ún. hitelfedezeti életbiztosítás, illetve lakásbiztosítás megkötéséhez köthetik.

Az ügyfél egyéni döntése alapján a hitel életbiztosítással vagy lakástakarékpénztári megtakarítással kombinálva is igényelhető, továbbá van lehetőség egyéb hitelfedezeti biztosítás megkötésére is, amely – konstrukciótól függően – különböző kockázatok bekövetkezése esetén nyújthat fedezetet (pl. a hitelfelvevő életkörülményeinek megváltozása, munkahelye elvesztése stb. esetén).

Ingatlan célú

Az ingatlancélú hitelek felhasználása célhoz kötött: a hiteltől függően új vagy használt ingatlan vásárlására, építésre, felújításra, bővítésre, korszerűsítésre, egyéb nem lakáscélú ingatlan megvásárlására stb. fordítható.

Az ingatlancélú jelzáloghiteleken belül három típust különböztetünk meg:

 • államilag támogatott lakáscélú hitelek,
 • a támogatás nélkül nyújtott, ún. piaci kamatozású lakáscélú hiteleket, továbbá
 • a nem lakáscélú hiteleket (amikor nem lakás, hanem egyéb ingatlan pl. üdülő, garázs stb. szolgál a hitel fedezetéül).
Szabad felhasználású

Az ingatlancélú hitelek és a szabad felhasználású hitelek közötti alapvető különbség a hitel felhasználási céljában van.

A szabad felhasználású jelzáloghitelek felhasználási célja nincs meghatározva. A konstrukció lényege, hogy a hitel fedezetéül a hitelfelvevő által kínált ingatlan szolgál, a felvett hitelösszeg pedig szabadon felhasználható pl. ingatlan vásárlására, felújításra, de hitelcél lehet tartós fogyasztási cikk (mosógép, hűtő) vásárlása is.

A szabad felhasználású hitelek esetében nem kell lekövetni és ellenőrizni a hitelcél teljesülését, egyszerűbb és gyorsabb a hiteligénylés folyamata. Jellemzően azonban ez a hiteltípus valamivel drágább, mint az ingatlancélú hitel, magasabb a kamat és a THM.

Megtakarítással kombinált

A „kombinált hitelek” lényege, hogy valamilyen megtakarítási termék (pl. életbiztosítás, lakástakarékpénztár) kapcsolódik a hitelszerződés mellé.

A kapcsolódó megtakarítás funkciója, hogy segítse a tőkerész összegyűjtését. Azaz egy megtakarítással kombinált jelzáloghitel esetében az ügyfél általában a havi törlesztőrészlet tőke tartalmát e megtakarításba fizeti, a bank számára csak a kamatot és a költségeket fizeti.

Az ügyfél a megtakarításban felhalmozott tőkét (és az esetlegesen elért hozamot) jellemzően a futamidő végén törleszti a bank felé.

MFL (Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel)

Magyarország területén lévő, lakhatási célú ingatlan építésére, vásárlására és lakáscélú kölcsön kiváltására igényelhető hiteltípus. Új építésű ingatlanoknál a lakáshoz tartozó garázs és tároló vásárlására, illetve építési telek vásárlására is igényelhető.

A hitelező meghatározhatja az általa kínált kölcsön célját, így az egyes hitellehetőségek eltérhetnek egymástól.

A kölcsön futamideje maximum 30 év lehet.

Amennyiben az ügyfél a futamidő lejárata előtt betölti a 70. életévét, hitelezője adóstárs bevonását kérheti.

A kamatperiódus hossza – ami alatt a kölcsön törlesztőrészlete nem változik – 5, 10 vagy 15 év lehet, vagy a futamidő végéig fix kamat alkalmazható.

CSOK

Leírását lásd a Család és lakás fejezetben.

Kockázatok

A hitelkamatok változása kockázatot jelent, mivel a változás irányát és mértékét nem lehet előre kiszámítani. A kamatok csökkenése mérsékli a törlesztőrészlet összegét, a kamatok növekedésével azonban emelkedik a törlesztőrészlet összege.

Minél hosszabb ideig rögzített a kamat, annál tovább marad változatlan a törlesztőrészlet. Ha pedig a futamidő végéig rögzített a kamat, a törlesztőrészlet is állandó lesz a hitel lejáratáig.

 • Futamidő végéig rögzített kamatozás
 • Kamatperiódusokban rögzített kamatozás
 • Referencia-kamatlábhoz kötött (változó kamatozás)

 

Gépjárműhitelek

A gépjárműhitel új és használt jármű vásárlására igénybe vehető hitellehetőség, ahol a hitel fedezetéül maga a jármű szolgál.

Futamidő

Egy autó fedezeti értékét (aktuális piaci értéke milyen arányban fedezi a bankkal szembeni tartozást) nehéz előre megbecsülni. Általában a hosszabb (5-6 éven túli) futamidő második felében az autó piaci értéke már nem nyújt kellő fedezetet a hiteltartozásra. Ilyen esetben, ha valamilyen váratlan okból a futamidő alatt fel kell mondani a szerződést, az autó eladásából nem fogjuk tudni kiegyenlíteni a még fennálló tartozást, és amellett, hogy autó nélkül maradunk, még utólagos befizetést is teljesítenünk kell.

A felvehető hitel összegét emellett igazolt havi rendszeres jövedelem mértéke is befolyásolja.

A hitel maximális futamideje 84 hónap lehet.

A legjobb megoldás, ha lehetőségeinkhez képest előzetesen már takarékoskodunk és minél magasabb kezdő befizetés mellett vásárolunk hitelre autót. Ebben az esetben alacsonyabb hitelösszeg miatt kevesebb a havi törlesztőrészlete is, és nem nyílik „olló” a jármű értéke és a mögötte lévő tartozás között.

Költségek

Az autó drága dolog, akkor is, ha kicsi, akkor is, ha régi. Hiszen nem csupán a vételárat kell megfizetni, hanem a folyamatos fenntartás költségeit is.

A törlesztőrészletek állandó havi kiadást jelentenek, emellett ugyanúgy pénzbe kerül a tankolás, a kötelező biztosítás, a casco, a gépjármű teljesítményadó (volt súlyadó), a szervízelés, a gumik cseréje, az autópálya-használat, még ha ezek nem mind havonta fizetendő tételek is.

A szerződés megkötése előtt…

Akár az autókereskedésben, akár egy pénzügyi szolgáltatnál kötjük meg a hitelszerződést, a szerződés megkötését megelőzően kérjünk részletes tájékoztatást a szerződési feltételekről, beleértve az esetleges negatív eseményeket (pl. hitelszerződés idő előtti lezárása nemfizetés esetén) is.

A szerződés megkötésekor különösen az alábbi pontokat nézzük át alaposan:

 • a finanszírozás típusa (hitel vagy lízing);
 • a törlesztőrészlet/lízingdíj összege;
 • használt autó esetében állapotának pontos leírása;
 • kamat mértéke, kamatszámítás módja;
 • a törlesztőrészletbe/ lízingdíjba bele nem foglalt többletköltségek és számításuk módja;
 • a tartozás és a gépjármű piaci értéke adott időpontban milyen arányban áll egymással, biztosítások (kötelező, casco), és az utóbbiért járó szolgáltatások.

 

Fogyasztási hitelek

Fogyasztási hitel igénybevétele jellemzően tartós fogyasztási cikk megvásárlására, szolgáltatás igénybevételére, esetleg rendkívüli kiadások fedezésére szolgálhat.

Fogyasztási hitelek esetében a hitel mögött nincs ingatlanfedezet. Fedezetül a fogyasztó jövedelme, egyéb vagyona, esetleg személyi biztosítékok szolgálnak.

Személyi kölcsön

A személyi kölcsön általában szabad felhasználású, nem célhoz kötött, bármilyen célra – pl.: rendkívüli kiadások fedezése, nagyobb események, esküvő lebonyolítása – felhasználható. Vannak azonban olyan személyi kölcsönök, amelyeknek célja előre meghatározott (pl.: tartós fogyasztási cikk vásárlására).

A kölcsön forintban igényelhető.

Összege általában 100.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A futamidő rugalmas, jellemzően 12-72 hónap.

A kölcsön a legtöbb banknál ingatlanfedezet és kezes bevonása nélkül igényelhető. Adóstárs bevonása esetén magasabb hitelösszeg is elérhető.

Folyószámlahitel

A lakossági bankszámlához kapcsolódó folyószámlahitel átmeneti pénzhiány áthidalására szolgáló fogyasztási hiteltermék. A folyószámlahitel esetén az egyedi hitelkeret összeg erejéig a bankszámláról kifizetés teljesíthető.

Fedezetül jellemzően a bankszámlán rendszeresen jóváírt tételek (pl. havi mukabér) szolgálnak. Szabadon, hitelcél megjelölése nélkül felhasználható.

Az igénybe vett hitel törlesztése a számlára érkező jóváírások folyamatos felhasználásával történik. E hitelnek jellemzően nincs futamideje (a futamidő automatikusan meghosszabbodik), a bank azonban meghatározott időközönként felülvizsgálja a hitelfelvételnek való megfelelést.

Hitelkártya

A hitelkártya lényege, hogy ahhoz nem szükséges külön bankszámlát nyitni, a kártyabirtokos a pénzügyi szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hitelkeretet felhasználhatja vásárlásra és – kártyatípus függvényében – készpénzfelvételre az ún. hitelszámla terhére.

A hitelkérelem és hitelképesség alapján a pénzügyi szolgáltató személyre szabott hitelkeretet bocsát az igénylő rendelkezésére. Ez a hitelkeret valamennyi tranzakcióval (valamint a tartozás, kamat, díjak összegével) csökken, és nő a visszafizetések összegével.

Hitelkártyához két állandó díjelem kapcsolódik: a kártya éves díja és az egyenlegértesítő díja, mint a hitelkártya bankkártya jellegéhez igazodó díjak. Ezen kívül azonban számos más eseti jellegű díjelem is felszámításra kerülhet (készpénzfelvétel díja, egyenleg lekérdezés díja, limit módosítás díja, PIN-kód pótlása, kártyacsere díja stb.).

Áruhitel

A vásárlás helyszínén igényelhető áruhitel annak köszönheti népszerűségét, hogy alacsony jövedelem mellett is egyszerűen és gyorsan hozzáférhető. Fontos azonban megjegyezni, hogy e hitelfajtát általában magas teljes hiteldíj mutató (THM) jellemzi, így a döntés előtt más lehetőségeket is érdemes sorra venni. Korábban e hiteleket egy-egy cikk megvásárlásához nyújtották a bankok, ma azonban már kerethitelek is vannak, amelyeket több termék egy helyen történő megvásárlásához kínálnak. Az áruhitelek (egyelőre) forintalapúak, amelyeknél nem készpénzt, hanem a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást kapja kézhez az ügyfél.

 

Lízing

A lízingszerződés alapján a lízingbe adó (bank) a lízingtárgyat (lakás, gépjármű) lízingdíj fizetése ellenében a szerződésben meghatározott időtartamra a lízingbe vevő (ügyfél) használatába adja.

Általános

A lízingbe vevő NEM szerzi meg a lízingtárgy tulajdonjogát, csak használhatja. A lízingtárgyon csak az összes lízingdíj megfizetését követően szerezhet tulajdonjogot.

Példa: autót vásárolunk és ahhoz hitelt veszünk fel, az autó a vásárlás után a tulajdonunkba kerül, annak vételárát a bank meghitelezi/kifizeti helyettünk és nekünk a bank felé kell a hitelt törleszteni. Lízing esetén a bank megvásárolja az autót (az ő tulajdonába kerül), mi használhatjuk, amiért díjat fizetünk, és amikor az összes lízingdíjat megfizetük, az autó a tulajdonunkba kerülhet.

A rendszeres (havonta) fizetendő lízingdíj tőkerészből (az eszköz vételárának havonta történő megfizetése) és kamatrészből (a lízingbeadó költségei és nyeresége) áll.

A hitelbírálati vagy kezelési díj a finanszírozott összeg meghatározott százaléka, ami a piacon általában 1-3% között mozog.

A lízingkonstrukció lehet forint vagy deviza alapú.

Fontos tudni, hogy amennyiben gépjárművet, ingatlant stb. lízingelünk, ugyanolyan védelem illet, mintha hitelt vettünk volna fel:

 • a bank köteles felmérni a „hitelképességünket”;
 • rendelkezni kell önerővel, hiszen a forint alapú ingatlanlízing esetén a lízing értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 85%-át;
 • a bank csak meghatározott feltételek esetén módosíthatja egyoldalúan a díjakat;
 • díjmódosítás esetén biztosítani kell a banknak a díjmentes felmondás lehetőségét;
 • lehetőség van előtörlesztésre, melynek mértéke jogszabályban rögzített stb.

A hitelek csoportosításának számos lehetséges rendezőelve létezik, így feloszthatjuk őket fedezet, felhasználási cél, törlesztési mód, kamatozás, futamidő és lejárat, vagy kamatozás szerint is.

Az MNB kategorizációja itt érhető el.