Befektetés, megtakarítás

Az öngondoskodás

Ugyan régi igazság, hogy „elég a mának a maga baja”, de mégis vágyunk arra, hogy biztonságban érezzük magunkat a jövőnket illetően. Sokat teszünk az egészségünk megőrzéséért, a fenntartható környezetünkért, szeretnénk, ha a gyermekeink életkezdése akadálymentes legyen, és sorolhatnánk még sokáig.

A tudatos életvitel és fogyasztás mellett érdemes és hasznos a pénzügyi lehetőségeinket is időről időre áttekinteni és olyan megtakarításokat választanunk, amelyek stabil pénzügyi alapot biztosítanak a rövid vagy hosszú távú céljainkhoz.

A megtakarítási megoldásoktól alapvetően két dolgot várunk el; a félretett pénzünk értéke nőjön, de legalábbis reálértéken ne csökkenjen (ugyanannyi tejet, kenyeret, almát, repülőjegyet, stb. tudjunk majd megvásárolni, mint most) és ami fontos, hogy erre bátran számíthassunk, azaz ne kelljen kockázatot vállalnunk. És tulajdonképpen van egy harmadik elvárásunk is, akkor férjünk hozzá a jól kamatozó megtakarításunkhoz veszteség nélkül, amikor mi szeretnénk.

Ezek a szempontok csak nagyon ritkán érvényesülnek. A nagyobb hozammal bíztató megoldások általában nagyobb kockázatot is hordoznak, illetve nem férhetünk hozzá bármikor veszteség nélkül a megtakarításunkhoz.

A hosszú távú megtakarítás nemcsak egyéni érdek, vannak olyan célok – és általában a lakosság anyagi stabilitása – ami az egész közösség számára fontos és ezért az állam támogatások, vagy kedvezmények, biztosítékok formájában preferálja azokat. Ilyenek a jövő nemzedékéről, az egészségről, a nyugdíjról való gondoskodás. De általában is fontos a megtakarítások védelme és ezért speciális intézmények által – OBA, BEVA – is védi a fogyasztókat.

Bankbetétek

A legegyszerűbb és széles körben hozzáférhető megtakarítási forma a bankbetét, illetve a folyószámla. Az elmúlt évek alacsony kamat környezete miatt ezek a termékek nem biztosítanak olyan kamatokat, amelyek a hosszabb távú megtakarítások esetén vonzóak lennének. Előnyük a széles hozzáférésben – fiókok, elektronikus csatornák -, a bankszektor biztosította biztonság, a kapcsolódó szolgáltatásokban van.

A betétek biztonságát növeli az Országos Betétbiztosítási Alap, az OBA. Az OBA a tagintézeteknél – bankok, takarékpénztárak, lakástakarékpénztárak – elhelyezett megtakarításaink védi 100 ezer euró értékhatárig.

A betétbiztosítás legfontosabb jellemzői:

 • A hitelintézetek fizetésképtelensége esetén, az OBA kártalanítást fizet a névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) betétek után magán és jogi személyeknek egyaránt.
 • A kifizetés maximum 100 ezer euróban betétesenként (melyet az OBA forintban fizeti ki).
 • A biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes. Tehát, ha egy betétes több bankban helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik 100 ezer euróig.

Az OBA működéséről, az esetleges kártalanításról az OBA weblapján tájékozódhatunk.

Értékpapírok

Az alacsony kamatkörnyezet miatt sokan keresnek magasabb hozamot ígérő megtakarítási formákat. Ezek közé tartoznak az értékpapírok, és közülük a lakossági ügyfelek leggyakrabban a befektetési alapokkal és a részvényekkel találkoznak. Ezek esetében azonban már nem egyszerű megtakarításokról beszélünk, hanem befektetésről.

Hogy mi a különbség a befektetés és a megtakarítás között azt részletesen bemutatja az MNB Fogyasztóvédelmi Központja.

Itt most azt emeljük ki, hogy a befektetések esetében már nem lehetünk biztosak a befektetett pénzünk értékének a nominális növekedésében, sőt az érték megőrzésében sem. A befektetés kockázatától függően nem számíthatunk arra, hogy az általunk választott időpontban a befektetésünk visszaváltásával több pénzhez jutunk, mint amit befizettünk. Épp ezért az értékpapírpiac szabályozása nagyon szigorú, de ugyanakkor az ügyfelektől is nagyobb körültekintést igényel.

A közvetlen tőzsdei tranzakciókat csak azoknak ajánljuk, akik időt, figyelmet tudnak fordítani a befektetésük napi, vagy akár napi többszöri követésére.

Egy „átlagos” lakossági befektetőnek a befektetési alapok világában érdemes körülnéznie. Értelemszerűen ezek az értékpapírok sem kockázatmentesek, de ezek által nem egy-egy konkrét vállalkozás teljesítményétől, adott nyersanyag világpiaci árától, vagy egy-egy ingatlanprojekt bedőlésétől függ a befektetésünk értéke. A megtakarításainkat egyszerűen, költséghatékony módon tudjuk a kockázatok mérséklésével befektetni.

A döntéseinket segíti a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének a weblapja, ahol a befektetési alapok működési elvéről, jogszabályi hátteréről, az egyes alapok értékéről tájékozódhatunk – Mi a befektetési alap – bamosz.hu

Fontos ugyanakkor az is, hogy a befektetések egy részét is védi az állam a Befektető-védelmi Alapon (BEVA) keresztül. A BEVA, hasonlóan az OBA-hoz, 100 ezer euró kártérítést fizet, amennyiben a befektetési szolgáltató nem tudja kifizetni a nála nyilvántartott befektetésünk értéket, amennyiben a bíróság felszámolást rendel el.

Az BEVA működéséről, az esetleges kártalanításról az BVA weblapján tájékozódhatunk.

Babakötvény

Mit kell tudni a babakötvényről?

A magyar állam minden 2005. december 31. után született gyermek számára 42 500 forint életkezdési támogatást ad, melyet egy alacsony kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön, és kamatozzon, egy ún. Start-értékpapírszámlát kell nyitni.
A számlát a gyermek szülein túl egy hozzátartozó is megnyithatja.

További információ: https://www.babakotveny.hu/#miert-jo

Milyen jellemzői vannak a Babakötvénynek?
 • Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év.
 • Alapcímlete 1,- Ft, tehát akármilyen kis összeggel megvásárolható.
 • Változó kamatozású állampapír, így hosszú távon biztosítja a befektetett összeg értékállóságát.
 • Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium értékének összegével egyenlő.
 • A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértékével.
 • A kamatprémium mértéke 3%.
 • A kamat Start-értékpapírszámlán történő jóváírása évente február 1-jén történik. Az első sorozat (2032/S) esetében évente december 2-án.
 • Az éves befizetések 10%-ának megfelelő, de maximum 12.000 forint összegű támogatás is jóváírásra kerül.
 • A számlanyitást követően a Babakötvények vásárlása automatikusan történik a Start-értékpapír számlán jóváírt összegekből.

A Babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, és a befizetett összegnek megfelelő mennyiségű Babakötvényt a Kincstár azonnal jóváírja a Start-értékpapírszámlán.

Ki vásárolhat Babakötvényt?

Babakötvényt bármely természetes személy vásárolhat a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára.

Hol vásárolhat Babakötvényt?

A Start-értékpapírszámla a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és Értékesítési pontjain nyitható meg. Ezt követően a befektetők a gyermek számlája javára egyszerű pénzátutalással biztosíthatják a Babakötvény megvásárlását.

Mennyi pénzre számíthat a gyermeke az életkezdéshez?

Amennyiben minden évben 5 % inflációval és 18 éven keresztül havi 5 000 forint befizetésével számolunk, kb. 2,8 millió forint takarítható meg. Az utóbbi évek inflációs adatai alapján valamivel akár többre is számíthatunk.

Babakötvénnyel elérhető összeg a gyermek 18 éves korára
nyitó összeg 42 500 Ft 42 500 Ft 42 500Ft
szülői befizetés/hó 0 Ft 1 000 Ft 5 000 Ft
futamidő 19 év 19 év 19 év
feltételezett éves hozam (infláció+kamatprémium) 5+3% 5+3% 5+3%
számlavezetési díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft
becsült lejáratkori összeg 170 000 Ft 696 000 Ft 2 799 000 Ft

Forrás: www.allampapir.hu/allampapirok

A Babakötvényről bővebben a Magyar Állampapír hivatalos oldalán tájékozódhat.