Kezdetek

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009 februárjában indította el a Hitel-S Programot a bajbajutott jelzáloghiteles családok részére. Az eltelt évek alatt a program fokozatos építésével számos rövidebb és hosszabb kísérleti jelleggel indított projektet valósítottunk meg.
A HITEL-S program fő küldetése a 2009. februári indulásakor a megrendült anyagi helyzetű családok megtartása, az adósságspirál megakadályozása volt. Az elmúlt 8 évben fokozatosan bővítettük tevékenységünket, a kríziskezeléstől indulva a prevenció és pénzügyi edukáció felé. Távlati célünk egy országos non-profit, független pénzügyi tanácsadói hálózat kialakítása.

Tevékenységünk

Munkánk során segítő-tanácsadó szolgáltatást nyújtunk, amely keretében egy kívülálló, professzionális segítő bevonásával az adósok hosszú távú fenntartható megoldást tudnak kidolgozni. A cél a család értékeire, erőforrásaira épülő, a család élethelyzetét figyelembe vevő, élhető és fenntartható háztartási gazdálkodás megtervezése és kialakítása.
A családok gazdasági egyensúlyának (bevételek – kiadások) megteremtése céljából a bajbajutottakkal együtt keressük a megoldásokat, helyzetfelmérés, adósságkezelés, háztartási mérleg átgondolása által. Közvetítünk a pénzügyi intézetek, a közműszolgáltatók felé. Közreműködünk abban, hogy a családok, érintettek eligazodjanak az őket érintő szabályok és információk között és megtalálják azokat a természetes és intézményi támaszokat, amelyek nehéz helyzetükben megoldást jelenthetnek.

Alapelveink a segítő-tanácsadó munkában

Önkéntesség
Az ügyfél és a hitelezők hozzájárulásával folyik a tanácsadó munka.

Titoktartás
A tanácsadó kizárólag az ügyfél meghatalmazásával oszthat meg adatokat a hitelezőkkel és más harmadik féllel, illetve minden tudomására jutott tényre, adatra és körülményre vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli.

Semlegesség, közvetítés
A tanácsadó nem hatóság, nem behajtó szervezet, maga nem ad pénzbeli vagy egyéb támogatást. Segítő közbenjárásával támogatja a kllienst ügyeinek intézésében, az elérhető szociális juttatások és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Együttműködés
A segítő-tanácsadó munka sikerességének alapja az ügyfél együttműködési készsége. A segítők célja az összes érintett szereplő együtmműködésének elősegítése a probléma megoldásához.

Támogató védőháló
A krízishelyzet orvoslása után alapvető cél az ügyfél szociális támaszainak megerősítése, hosszú távú helyi támogatásának előkészítése.

Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy az ügyfél és hitelező közötti közvetítői munkában az alábbiakra érdemes fókuszálni:

  1. Ügylet helyett az ügyfél legyen a középpontban
  2. A fizetési problémáknak nem csak anyagi okai lehetnek
  3. A végrehajtás esélye és megtérülése helyett a fizetés rehabilitációjára érdemes helyezni a hangsúlyt
  4. Asszimetrikus, erőfölényre épülő kommunikáció helyett párbeszéd szükséges