Meghosszabbították a moratóriumot

A kormány elfogadta a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításáról szóló módosító javaslatot, így 2021. június 31-e helyett  2021. szeptember 30-ig marad érvényben. A Magyar Közlönyben már megjelent a 317/2021 (VI.9.) Kormányrendelet, mely módosítja a 637/2020. (XII.22.) Kormányrendeletet:

1§ (1) A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] a következő 1/A. §-sal egészül ki: „1/A. § (1) A Törvény 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig tart. (2) A Törvény 7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik. (3) A Törvény 12. § (1) bekezdésétől eltérően a Törvény 12. §-a szerinti fizetési haladék 2021. szeptember 30-ig tart.”

(2) A 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „2021. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2021. szeptember 30-ig” szöveg lép.

Továbbá frissült a 637/2020 (XII.)Kormányrendelet azon része is, mely a TLA Vagyonkezelő és –hasznosító Kft. (korábban Nemzeti Eszközkezelő) bérlőit érinti, számukra is meghosszabbodott a fizetési türelmi idő szeptember 30-ig:

  1. b) * §-a alkalmazása során 2021. szeptember 30-ig részletvevőnek, illetve bérlőnek minősül az a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti részletvevő, illetve bérlő, akinek a hatályos, részletvételre irányuló, illetve lakásbérleti szerződéséből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj-fizetési kötelezettsége áll fenn.

A Kormányrendelet itt megtekinthető.

Leave a Comment

Your email address will not be published.