Szűkült az ingyenes jogi segítségnyújtásra jogosultak köre

2023. június 2-án került kihirdetésre az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XXXI. törvény. A módosítások az állami jogi segítségnyújtás rendszerét is érintik.

A törvénymódosítás két fontos változást eredményez. Egyrészről csökken azon rászorulók köre, akik jogosultak lehetnek az állam segítségére jogi ügyeik intézéséhez. Másrészt szűkül azon jogsegély-alkalmak száma, amelyekben a rászorulók segítséget kaphatnak.

 

1.

Az állami segítség vagy a jogi szolgáltatás díjának átvállalását, vagy annak megelőlegezését képezi, amely az adott esettől függően pártfogó ügyvédi képviseletre is kiterjedhet. A költségek átvállalására csak a leginkább rászorulók esetében kerülhet sor:

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény szerint „a jogi szolgáltatás díját a fél helyett az állam viseli, ha a fél rendelkezésre álló havi nettó jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli juttatása), nem haladja meg a szociális vetítési alap [28.500 forint] összegét, [egyedülállók esetében annak 150%-át], vagyona pedig […] nincs”. A törvénymódosítás ezen nem változtatott, azaz továbbra is e rendkívül alacsony jövedelem mellett igényelhető az ingyenes jogi segítségnyújtás.

Az eddigi szabályozás szerint ugyanakkor nem kellett vizsgálni a kérelmező jövedelmi helyzetét néhány olyan esetben, amikor azt egy másik juttatás igénybevételéhez már vizsgálták. Ide tartoztak az aktív korúak ellátására jogosult személyek, valamint azok, akik ilyen személlyel egy háztartásban élnek. A módosítás nyomán a jogosultak köre az alábbi indoklással szűkül: „foglalkozást helyettesítő támogatás folyósítása szünetelése során azonban az aktív korúak ellátására jogosultság még 120 napig fennáll, így bár keresőtevékenységgel bevételhez jut, és ezáltal a szociális helyzete már nem feltétlenül indokolná, mégis jogosult továbbra is alanyi jogon jogi segítségnyújtási támogatásra. A módosítás ezt a helyzetet küszöböli ki, annak érdekében, hogy csak a ténylegesen rászorulók részesüljenek támogatásban”.

Az Utcajogász Egyesület szerint mivel az érintettek anyagi helyzete nem rendeződik a munkába állás után azonnal, így „a jogsegélyre szorulókat erre a három hónapra elzárni a lehetőségtől szükségtelen és az érintettek számára méltatlan helyzetet eredményező eljárás”.

 

2.

A törvénymódosítás másik fontos eleme szerint az állam által viselt vagy előlegezett segítségnyújtási támogatás évente legfeljebb tíz alkalommal kérvényezhető. Újabb jogi segítségnyújtási támogatás csak – a törvény szövegében nem részletezett – „különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető”.

A törvényjavaslat indoklása szerint a rászorulók nem maradnak jogi segítség nélkül. A korlátozás ellenére tanácsadás a kormányhivatalok ügyintézőitől, továbbá a járásbíróságok ügyfélsegítőitől, önkéntes munkát végző ügyvédektől vagy egyházaktól is kérhető. Kérdéses azonban, hogy az említett szereplők mekkora kapacitással, illetve szakmai jártassággal tudnak eljárni az egyes esetekben.

 

 

Forrás:

https://www.utcajogasz.hu/hirek/jogi-segitsegnyujtas-torvenymodosito-2023

https://merce.hu/2023/06/12/utcajogasz-a-kormany-meggyengitette-a-jogi-segitsegnyujtashoz-valo-hozzaferest/

https://jogaszvilag.hu/napi/utcajogasz-gyengul-a-jogi-segitsegnyujtashoz-valo-jog/#:~:text=2023.%20%C3%A1prilis%20v%C3%A9g%C3%A9n%20ny%C3%BAjtotta%20be%20a%20Korm%C3%A1ny%20nev%C3%A9ben,v%C3%A9gre%2C%20amely%20%C3%A9rinti%20az%20%C3%A1llami%20jogi%20seg%C3%ADts%C3%A9gny%C3%BAjt%C3%A1s%20rendszer%C3%A9t.

 

 

  1. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300080.TV&timeshift=20230701

 

Tájékoztató a Jogi Segítségnyújtó Szolgálatról

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.