Változások a fizetési meghagyás szabályozásában

2023.október elsejével több ponton is módosult a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény. A változások ismertetése előtt röviden összefoglaljuk az eljárással kapcsolatos főbb tudnivalókat és buktatókat.

 

Mi az a fizetési meghagyásos eljárás?

A fizetési meghagyásos eljárás – röviden FMH – a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló peren kívüli eljárás, amit a közjegyzők jogosultak lefolytatni.

Az eljárást bárki kezdeményezheti, akinek tartoznak. Ennek a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásnak az előfeltétele, hogy mind az eljárás indítójának, mind az adósnak legyen belföldi kézbesítési címe. Amennyiben a követelés nagysága nem haladja meg a 3 millió forintot, az fizetési meghagyás útján érvényesíthető. A 3 és 30 millió forint közötti követelés esetében bírósági eljárás és fizetési meghagyásos eljárás egyaránt választható, míg ennél magasabb ősszegnél mindenképpen bírósághoz kell fordulni.

  • A fizetési meghagyás nem csak egy „egyszerű felszólítás”: amennyiben a megadott határidőben nem ad be ellentmondást a kötelezett a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és a jogosult (hitelező) végrehajtást kezdeményezhet.
  • Vegyük át: a szabályosan megküldött fizetési meghagyás át nem vételét a kézbesítési fikció értelmében kézbesítettnek kell tekinteni és az ellentmondásra rendelkezésre álló 15 napos határidő élesedik.
  • A határidők számítása: ahhoz, hogy egy határidőnél csak a munkanapok számítsanak, kifejezetten annak kell szerepelnie a határidő megadásakor, hogy hány munkanap áll rendelkezésre az adott válasz, teljesítésre.
  • Fizetési meghagyás nem csak egyszer adható be ugyanarra a tartozásra: amennyiben a kötelezett ellentmondással él (vitatja a követelést) a jogosultnak perben kell folytatnia az eljárást. Amennyiben a jogosult meghatározott időn belül nem folytatja szabályszerűen az eljárást a bíróságon, akkor az eljárást megszüntetik, de ettől függetlenül a jogosult később megpróbálhatja behajtani a pénzkövetelését egy újabb fizetési meghagyásos eljárás során.
  • Elévülés: a követelés elévülése azt jelent, hogy a követelés jogi úton már nem érvényesíthető. Fizetési meghagyást elévült követelés miatt is küldhetnek, azt a közjegyző és a bíróság nem fogja hivatalból vizsgálni. Amennyiben a fizetési meghagyásban szereplő követelés már elévült, ellentmondást kell benyújtani, amiben hivatkozni kell az elévülésre. Annak elmaradása esetén a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Az elévülésre tehát mindig az adósnak kell hivatkoznia.

 

Az október elsejei változásokról

  1. Október elsejével egyszerűsödik, ezzel együtt gyorsabbá válik a fizetési meghagyásos eljárás. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek (pl.: a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, alapítványok, egyesületek, valamint az ügyvédek, jogi képviselők) ugyanis nem postán, hanem elektronikusan, a cégkapun, a tárhelyükön keresztül kapják a meghagyást, továbbá az összes, az eljáráshoz kapcsolódó iratot, például a hiánypótlási felhívást. Ha a közjegyző szabályosnak találja az elektronikusan kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, akkor három munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást. Amennyiben vitatott a követelés jogossága vagy a tartozás összege, ellentmondással kell élni. Ezt az e-ügyintézésre kötelezettek elektronikus úton, de nem e-mailben, hanem a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) rendszerén keresztül tehetik meg.
  2. Októbertől a fizetési meghagyást kezdeményezőknek meg kell adniuk a kötelezett adószámát is, amennyiben az rendelkezik ilyennel. Ezek az adatok a NAV adatbázisából, illetve a cégjegyzékből egyszerűen lekérhetők.
  3. Az eddig teljesen papíralapú európai fizetési meghagyásos eljárásnál októbertől a cégkapuval rendelkezők már csak elektronikus úton kezdeményezhetik az eljárást. A legfőbb feltétel, hogy valamelyik félnek Magyarországon kívül más EU tagállamban legyen a szokásos tartózkodási helye vagy székhelye.

 

 

 

Forrás:

https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/kintlevoseg-kezeles-koveteles-behajtas/5-tevhit-a-fizetesi-meghagyassal-kapcsolatban/

https://index.hu/belfold/2023/10/04/magyar-orszagos-kozjegyzoi-kamara-fizetesi-megyhagyas-toth-adam-tartozas/

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/10/fizetesi-meghagyasos-eljaras-valtozo-szabalyok#google_vignette

 

A fizetési meghagyásos eljárásról bővebben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) honlapján olvasható:

https://mokk.hu/fizetesi-meghagyasos-eljaras-fmh-es-annak-vegrehajtasa-fmhvh/#az-eljarasrol

A fizetési meghagyásos eljárás szabályait a 2009. évi L. törvény tartalmazza, mely az alábbi linkre kattintva elérhető:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900050.tv

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.