Változtak a CSOK és a falusi CSOK szabályai

Számos módosítás történt a CSOK és falusi CSOK szabályozásában, azonban az igénylés feltételeit és az igénybevehető összegek változatlanok maradtak. Az alábbiakban összefoglaljuk röviden, pontokba szedve a legfontosabbakat.

 • Könnyítések a bentlakás feltételeiben: a támogatás folyósítását követő 90 napos, a bentlakás igazolására vonatkozó határidő, valamint a 10 éves bentlakási kötelezettség változatlanul előírás. Az előbbivel kapcsolatban pedig könnyítés, hogy
   1. a támogatott szülő gyermekének nem kell beköltöznie, ha a tanulmányai folytatása miatt átmenetileg más lakcímen él,
   2. továbbá a támogatott szülő munkájából adódóan átmenetileg lakhat gyermekével más lakcímen, ha az a munkáltató által térintésmentesen biztosított szolgálati lakás.

Újdonság viszont, hogy amennyiben a fenti két eset valamelyike fennáll, akkor a jövőben nem kell bejelentkeznie az ingatlanba az érintett személyeknek 90 napon belül. Az adott helyzet megszűnésekor ugyanakkor teljesíteni szükséges a feltételeket. A módosítás 2023. július elejétől lép életbe, és a már folyamatban lévő igénylésekre is vonatkozik.

 • A jövőben – 2023. július elsejétől – a Kincstár fogja ellenőrizni, hogy beköltözött-e a család az ingatlanba, vagyis nem kell a támogatást folyósító pénzintézetnél lakcímkártyával igazolni a beköltözés tényét.
 • Újdonság, hogy utólag is bejelenthető a vállalkozás a támogatással érintett ingatlanba, míg eddig erre csak az igényléssel egyidőben volt lehetőség. A módosítás 2023. május 13-án lépett hatályba, amely alkalmazandó a korábbi igénylések esetében is.
 • Meghosszabbodik a gyermek születésének bejelentési határideje is, erre 60 helyett 90 nap áll rendelkezésre. A módosítás 2023. május 13-án lépett hatályba, mely úgyszintén alkalmazandó a korábbi igénylések esetében is.
 • A munkálatok elvégzési határidejének lejárta előtt kérelmezhető a költségvetés, illetve a munkálatok módosítása.
   1. Amennyiben a támogatás lehívása már megkezdődött, de a módosítás miatt a még hátralévő munkálatok költsége kisebb, mint a még le nem hívott támogatások összege (a munkálatok módosítása, illetve a költségvetés átalakítása miatt egyaránt lehetséges), abban az esetben kizárólag a csökkentett összeg vehető igénybe.
   2. Abban az esetben, ha valamilyen vállalt munka kerül lemondásra, akkor az arra már megkapott támogatást vissza kell fizetni, kivéve, ha a többi munkálatból hátralévő költségek a teljes, még le nem hívott támogatás összegét fedezik. „Támogatást csak akkor folyósít a bank, ha az önerő már beépítésre került. Vagyis a gyakorlatban csak akkor lenne erre reális esély, ha a lemondott munka mellett más munkálatok költségvetését megnöveljük” – állapítja meg a Bankmonitor publicistája.

A módosítás 2023. május 13-án lépett hatályba, amely alkalmazandó a folyamatban lévő igénylések esetében is.

 

Falusi CSOK:

 • A falusi CSOK esetében egy újabb kistelepüléssel, a Csongrád-Csanád vármegyei Tömörkénnyel bővül a preferált kisteleülések listája.
 • A korszerűsítési céllal igénybe vett falusi CSOK esetében a munkálatok befejezésére rendelkezésre álló határidő 3 évről 4 évre módosul, amely a folyamatban lévő korszerűsítésekre is érvényesíthető, illetve abban az esetben is, ha már lejárt a határidő, de a támogatást még nem fizette vissza teljes egészében a támogatott személy.

 

 

Forrás:

https://bankmonitor.hu/cikk/modosulnak-az-allami-tamogatasok-szabalyai-julius-elsejetol/

https://hvg.hu/ingatlan/20230513_csok_falusi_csok_szabalyok_valtozas_rendelet

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/05/friss-kormanydontes-atirtak-a-csok-es-a-falusi-csok-szabalyait-fellelegezhetnek-a-csaladok

https://bank360.hu/blog/valtoznak-a-lakastamogatasi-szabalyok-a-csok-es-a-falusi-csok-is-erintett

 

Magyar Közlöny 2023. évi 71. szám

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7a8dd22efab8120201e9a57675dcebead65dca66/megtekintes

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.